Gij Nu - Griet Op de Beeck

In Gij nu ontmoeten we in vijftien verhalen gewone mensen met een gewoon leven – moeders, dochters, geliefden, zonen – die voor een beslissende keuze komen te staan. vijftien heel verschillende mensen op allemaal een bepaald moment in hun leven, zo'n moment waarop de dingen ontploffen of implodere, stilvallen of deblokkeren. Op de Beeck laat het perspectief op cruciale momenten kantelen en druft verder te gaan dan voorheen.

Gij nu gaat over wurgende eenzaamheid, het laat je achter met de vraag, hoe zo veel mensen met zo veel gedachten, toch zo alleen kunnen zijn.

Griet Op de Beeck heeft geen roman geschreven, maar Gij nu is een verzameling bij elkaar geplaatste verhalen. Het is wel degelijk de bedoeling om bij het begin te beginnen en door te lezen tot het eind, om dan te ontdekken dat het boek meer is dan de droge optelsom van de afzonderlijke delen. 
De nieuwe opzij Vorige edities