0/0000

Herna Verhagen is de machtigste vrouw van Nederland

Ze is charismatisch én een controlfreak: Herna Verhagen is de overall winnaar van Opzij’s Top 100 Machtige Vrouwen 2014.  

Verhagen, hoogste baas van PostNL, is een van de weinige vrouwelijke CEO’s van een beursgenoteerd bedrijf in Nederland en wist het logge voormalige staatsbedrijf om te vormen tot een financieel gezonde organisatie. PostNL staat als grootste particuliere werkgever van Nederland, met 59.000 werknemers, model voor uitdagingen waarvoor het gehele bedrijfsleven staat: jarenlange recessie, globalisering van de markt, toegenomen flexibilisering. Verhagen wist die problemen ijzersterk het hoofd te bieden, volgens het Top 100-juryrapport. Bij haar aanstelling drukte ze direct haar stempel door een voorgenomen en zeer omstreden reorganisatie terug te draaien. ‘Je moet van foute beslissingen terug durven komen,’ zei ze daarover eerder in Opzij. De jury vindt het daarnaast zeer te prijzen dat Herna Verhagen nooit vergeet het onderwerp diversiteit onder de aandacht te brengen.

Neelie Kroes wint Oeuvreprijs
Opzij reikt dit jaar bovendien de allereerste Oeuvreprijs Machtige Vrouwen uit aan de vrouw die immer stijlvol, respect en ontzag weet af te dwingen: Neelie Kroes. Ze is hét rolmodel van vrouwen van nu en is al bijna vijftig jaar op topniveau succesvol – als staatssecretaris, minister, bestuursvoorzitter, zakenvrouw en eurocommissaris. Daarbij heeft ze zich onophoudelijk ingezet voor de carrières van vrouwen. Een reactie van Neelie Kroes: ‘Ik zie mezelf niet als machtige vrouw. Ik gebruik dat woord sowieso niet omdat ik het associeer met het gesloten idee van een old boys network. Het gaat om invloed hebben, of beter nog: invloed krijgen. De invloed wordt je door anderen ‘gegeven’ en je deelt deze invloed ook met anderen. Dan ben je effectief. Ik hoop dat de lijst van Opzij ertoe bijdraagt dat ook vrouwen nog zichtbaarder en herkenbaarder worden als invloedrijke personen. Een smart girls network, of beter nog: een invloedrijk gemengd netwerk creëren. Als ik daaraan een bijdrage kan leveren door deze prijs te accepteren, dan doe ik dat graag.’

Publieksprijswinnaar: Vanessa Evers
De lezers van Opzij mochten eveneens hun stem laten horen en riepen Nederlands hipste professor uit tot de winnaar van de Opzij Talent Award 2014: een publieksprijs voor talenten op weg naar de top. Vanessa Evers is hoogleraar human media interaction. Aan de Universiteit Twente creëert zij de technologie van de toekomst: robots.

Hoe kwamen de Top 100 tot stand?
De Top 100 Machtige Vrouwen bestaat uit tien top-10 lijsten in verschillende categorieën. De redactie van Opzij raadpleegde ruim vijftig deskundigen uit het veld van de verschillende categorieën, die de kandidaten beoordeelden op basis van hun verdiensten. Uit de conceptlijsten stelde de jury – bestaande uit Sybilla Dekker, Berçan Günel, Maria Henneman en Irene de Bel – de definitieve lijsten samen. De jury hanteerde verschillende criteria, waaronder de macht die de functie met zich meebrengt maar ook de manier waarop vrouwen die invloed gebruikten, of zij zichzelf profileerden en zichtbaar waren in het eigen veld en daarbuiten.


 

17-11-2014

De nieuwe opzij Vorige edities