Opzij-hoogleraar

In 1997 werd aan de Universiteit Maastricht de OPZIJ-wisselleerstoel ingesteld, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van OPZIJ. De leerstoel is gevestigd binnen het Centrum voor Vrouwen- en genderstudies van de Universiteit Maastricht en is bedoeld als een stimulans voor de benoeming van meer vrouwelijke hoogleraren. Momenteel is slechts 5% van de hoogleraren in Nederland vrouw; hiermee scoort Nederland lager dan bijvoorbeeld een land als Botswana.

De OPZIJ-hoogleraren hebben hun sporen verdiend op het terrein van vrouwenemancipatie en krijgen de mogelijkheid om binnen het universitaire kader bepaalde thema"s aan te scherpen dan wel uit te diepen, waarbij de relatie tussen wetenschappelijke visie en maatschappelijke discussie primair is.
 

Sinds 2014 is Lies Wesseling OPZIJ Hoogleraar, aan de Universiteit van Maastricht. 

De nieuwe opzij Vorige edities