Geschiedenis Opzij

Met onderstaande woorden werd in 1972 het toen nog radikaal feministisch blad Opzij - dat haar wortels in de tweede feministische golf heeft - gelanceerd. Oprichters waren Wim Hora Adema (1914-1998) en Hedy d’Ancona (1937).
 

"Over Opzij: dat ervan uitgaat dat vrouwen zijn achtergehouden en achtergebleven en dat zélf nog maar nauwelijks in de gaten hebben..." 


Aanvankelijk opgezet als een activistisch, pamfletachtig tijdschrift heeft Opzij zich in de loop der jaren steeds aan de veranderende tijdsgeest aangepast, zonder concessies te doen aan de eigen grondbeginselen. Het radikaal verdween van de cover, maar er staat nog steeds feministisch maandblad.

In maart 2014 is het tijdschrift onder Irene de Bel, de huidige hoofdredacteur, geheel vernieuwd. Momenteel beslaat de inhoud de volgende pijlers: samenleving, werk & geld, persoonlijk en cultuur & media. De website is eveneens voortdurend in transitie. Naast het tijdschrift en de website organiseert Opzij geregeld evenementen, waarvan de bekendmaking van de jaarlijkse Opzij Top 100 de bekendste is.

De nieuwe opzij Vorige edities