Home Over Opzij Leerstoel

Leerstoel

In 1997 werd aan de Universiteit Maastricht de OPZIJ-wisselleerstoel ingesteld, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van OPZIJ. De leerstoel is gevestigd binnen het Centrum voor Vrouwen- en genderstudies van de Universiteit Maastricht en is bedoeld als een stimulans voor de benoeming van meer vrouwelijke hoogleraren. Eind december 2016 was slechts 18% van de hoogleraren in Nederland vrouw.

Minister Bussemaker wil dat er dit jaar 100 vrouwelijke hoogleraren extra worden benoemd. Ze trekt daarvoor eenmalig 5 miljoen euro uit. Nu is 17 procent van de hoogleraren in Nederland vrouw en dat vindt Bussemaker veel te weinig. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt ze dat Nederland internationaal tot de achterhoede hoort en dat terwijl meer dan de helft van de studenten in Nederland vrouw is.

De OPZIJ-hoogleraren hebben hun sporen verdiend op het terrein van vrouwenemancipatie en krijgen de mogelijkheid om binnen het universitaire kader bepaalde thema”s aan te scherpen dan wel uit te diepen, waarbij de relatie tussen wetenschappelijke visie en maatschappelijke discussie primair is.