Voor € 29,75 een abonnement van vijf nummers en GRATIS de OPZIJ Vrouwenagenda 2018 (waarde € 15,95)

LET OP:

Als u nu een abonnement neemt, dan is het November-nummer het eerste nummer dat u ontvangt. U kunt het Oktobernummer vanaf 5 oktober in de winkel kopen.

 

Omdat het hierboven afgebeelde nummer van OPZIJ al is verschenen, valt het (nog) niet onder uw abonnement, we kunnen het niet nazenden. Wel is het te koop bij ruim 3.000 verkooppunten in het land. Het eerste nummer binnen uw nieuwe abonnement ontvangt u begin november.

LET OP: De OPZIJ Vrouwenagenda 2018 wordt eind oktober/begin november per post aan u verzonden.

 

 

Dit zijn de voorwaarden
Tenzij u tijdig per post of per email heeft opgezegd wordt dit kennismakingsabonnement na afloop automatisch verlengd met een abonnement voor een jaar. U machtigt ons in dat geval – dus: als u niet heeft opgezegd – op voorhand om het abonnementsgeld automatisch af te schrijven van het nu door u gebruikte bankrekeningnummer. Tijdig opzeggen betekent in dit geval: tenminste twee maanden tevoren, niet later dan direct nadat u uw derde nummer ontvangt.

 

 

 

[doneren_met_mollie]
%d bloggers liken dit: