DE MAAND VAN JENS VAN TRICHT

Met maar twee dagen betaald vaderschapsverlof bungelen Nederlandse vaders onderaan in de Europese ranglijst. Hoog tijd voor deze campagne?

‘Zeker, want jonge en toekomstige vaders accepteren niet langer dat ze maar twee dagen bij hun partner en pasgeboren baby kunnen blijven en dan weer aan het werk moeten. Dit beperkte vaderschapsverlof geeft vaders een valse start. Langer verlof zorgt op den duur voor een betere band tussen ouder en kind. We willen nu vooral het debat aanwakkeren en de samenleving wijzen op dit probleem.’

Jullie zetten in op twintig weken flexibel inzetbaar, betaald verlof. Dat is een groot verschil met de huidige twee dagen betaald verlof en de toekomstige vijf.

‘Dat klopt. We zijn inderdaad ambitieus en we zetten hoog in. Bovendien spelen we in op de aanbeveling van de Europese Unie, van zestien weken verlof voor ­beide ouders. Door er nog een aantal weken aan toe te ­voegen, zijn ouders flexibel in wanneer ze deze verlofdagen willen opnemen. Een bijkomend voordeel is dat zodra de zorg voor de ­kinderen niet meer voornamelijk rust op de schouders van de vrouw, de verhouding tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt eerlijker wordt. Er is geen onderscheid meer in het aantal verlof­weken.’

Als vader van een dochter heb je zelf ook met dat korte vaderschapsverlof te maken gehad. Hoe heb je dat ervaren?

‘Als zelfstandig ondernemer moest ik zelf voor mijn vrije dagen zorgen. Na de geboorte van mijn dochter heb ik twee weken vrij genomen. Wat ik lastig vond, is dat de samenleving verwacht dat vaders zich ‘vermannen’ en na de komst van een baby de knop meteen omzetten naar uitlopende vergaderingen, stampvolle agenda’s en uitpuilende mailboxen. Dat vond ik heel moeilijk, juist omdat ik mijn kind helemaal niet achter wilde laten om weer aan het werk te gaan.’

Tegenwoordig groeien veel kinderen op in andere gezinsvormen dan de traditionele, met één vader en één moeder. Richt de campagne zich ook op anders samengestelde gezinnen?

‘Ouders zijn er in allerlei soorten. Het is inderdaad belangrijk dat de niet-bevallende ouder langer verlof krijgt, juist door de toenemende diversiteit van gezinsvormen. Daarom is het van belang dat er verlofrecht en zorgrecht komt. Dat de zorgkwaliteiten van de man steeds meer geaccepteerd raken door de vrouwen- en mannen- emancipatie, is een goede ontwikkeling.’

Hoe gaat de campagne Vader zoekt Verlof er de komende tijd uitzien?

‘Door jonge en aankomende vaders aan het woord te laten op vaderzoektverlof.nl proberen we onderwerp van maatschappelijk debat te worden. De samenleving beseft daardoor hopelijk beter hoe ongelijk de zorgtaken verdeeld zijn tussen mannen en vrouwen. Naast dat willen we het onderwerp vaderschapsverlof aansnijden bij de landelijke politieke partijen.’ •

Emancipator lanceerde de campagne Vader zoekt Verlof samen met Doetank PEER, Jonge Democraten, DWARS Groenlinkse Jongeren, Jonge Socialisten in de Pvda en FNV Jong.

Door Mayella Deelstra