Over Opzij

Met onderstaande woorden werd in 1972 het toen nog radicaal feministisch blad Opzij – dat haar wortels in de tweede feministische golf heeft – gelanceerd. Oprichters waren Wim Hora Adema (1914-1998) en Hedy d’Ancona (1937).

“Over Opzij: dat ervan uitgaat dat vrouwen zijn achtergehouden en achtergebleven en dat zélf nog maar nauwelijks in de gaten hebben…” 

Aanvankelijk opgezet als een activistisch, pamfletachtig tijdschrift heeft Opzij zich in de loop der jaren steeds aan de veranderende tijdsgeest aangepast, zonder concessies te doen aan de eigen grondbeginselen. Het radicaal verdween van de cover, maar er staat nog steeds feministisch maandblad.

De huidige, jongere generatie vrouwen is gemiddeld tenminste zo goed opgeleid als de mannen. Deze vrouwen profiteren in niet geringe mate van het voorwerk dat hun moeders en oma’s verrichtten op emancipatorisch gebied. Maar het werk is nog lang niet klaar. Niet in Nederland en al helemaal niet in grote delen van de wereld. Van de tweede feministisch golf, die eind jaren zestig begon, spreken we inmiddels van een derde feministische golf. Thema’s van toen zijn vijftig jaar later nog steeds actueel.

Uitgeverij en hoofdredactie

Per 1 mei 2017 is het in blad in handen van uitgever Hans van Brussel, in het verleden ondermeer werkzaam voor SDU, SKOOP, Skrien, de tijdschriftencluster Openbaar Kunstbezit (waaronder Kunstschrift), HP en later HP/De Tijd. Medio juni 2017 werd Marianne Verhoeven de nieuwe hoofdredacteur, zij was daarvoor ondermeer werkzaam bij HP, HP/De Tijd, de Hartstichting en het Beatrixfonds. Naar aanleiding van haar onverwachte overlijden in 2022 is het stokje per 1 januari 2023 overgenomen door Marleen Hogendoorn en Noémi Prent, tot en met november 2023. Op dit moment werkt OPZIJ als het gaat om de inhoud samen met een bevlogen groep jonge én (soms ruimschoots) gearriveerde journalisten. Ook iconische hoofdredacteuren zoals mede-oprichter Hedy d’Ancona en Cisca Dresselhuys spelen regelmatig een rol

Het fysieke tijdschrift Opzij komt eens per twee maanden uit. Naast het tijdschrift en de website organiseert Opzij evenementen, waarvan de bekendmaking van de jaarlijkse Opzij Top 100 de bekendste is.