Abonnementen

Let op: elk abonnement kan een cadeau-abonnement zijn. U bent dan de besteller en betaler maar u kunt een ander adres opgeven als verzendadres.

Hier de huidige aanbiedingen van OPZIJ

Opzeggingen en wijzigingen

U kunt opzeggingen en adreswijzigingen het beste via ons contactformulier doorgeven. Wij wijzen u erop dat de wettelijke opzegtermijn van een OPZIJ-abonnement drie maanden bedraagt, OPZIJ verschijnt minder dan 12 maal per jaar en valt daarom onder de definitie van een tijdschrift dat minder dan 1 keer per maand verschijnt. Hier de wettelijke regeling.

Abonnement op bladen en tijdschriften: Alleen bij tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Contact met de redactie: redactie@opzij.nl (alléén redactiezaken)

Contact over overige zaken: info@opzij.nl (géén redactiezaken, géén vragen over abonnementen)

Verschijningsdata 2024

donderdag 29 februari 2024

donderdag 25 april 2024

donderdag 13 juni 2024

donderdag 8 augustus 2024

donderdag 3 oktober 2024

donderdag 28 november 2024