Home Abonnementen

Abonnementen

Contact met de redactie: redactie@opzij.nl (alléén redactiezaken)

Contact over overige zaken: info@opzij.nl (géén redactiezaken, géén vragen over abonnementen)

Verschijningsdata 2018

Novembernummer: donderdag 25 oktober 2018

Decembernummer: donderdag 13 december 2018

Verschijningsdata 2019

Februari donderdag 14 februari 2019
April donderdag 18 april 2019
Juni donderdag 13 juni 2019
Augustus donderdag 15 augustus 2019
Oktober donderdag 17 oktober 2019
December donderdag 12 december 2019


U kunt opzeggingen en adreswijzigingen het beste via ons contactformulier doorgeven. 
Wij wijzen u erop dat de wettelijke opzegtermijn van een OPZIJ-abonnement drie maanden bedraagt, OPZIJ verschijnt minder dan 12 maal per jaar en valt daarom onder de definitie van een tijdschrift dat minder dan 1 keer per maand verschijnt.Hieronder een citaat uit de wettelijke regelingDe spelregels

Abonnement op bladen en tijdschriften: Alleen bij tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.