Home Abonnementen

Abonnementen

Contact met de redactie: redactie@opzij.nl (alléén redactiezaken)

Contact over overige zaken: info@opzij.nl (géén redactiezaken, géén vragen over abonnementen)

Verschijningsdata 2019

December  donderdag 5 december 2019

Verschijningsdata 2020

donderdag 13 februari 2020
donderdag 16 april 2020
donderdag 11 juni 2020
donderdag 13 augustus 2020
donderdag 15 oktober 2020
donderdag 10 december 2020


Abonnement op bladen en tijdschriften:
 Alleen bij tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

U kunt opzeggingen en adreswijzigingen het beste via ons contactformulier doorgeven. Wij wijzen u erop dat de wettelijke opzegtermijn van een OPZIJ-abonnement drie maanden bedraagt, OPZIJ verschijnt minder dan 12 maal per jaar en valt daarom onder de definitie van een tijdschrift dat minder dan 1 keer per maand verschijnt. Hier een de wettelijke regeling.