Home Abonnementen

Abonnementen

Verschijningsdata 2018

Februarinummer: donderdag 1 februari 2018

Maartnummer: donderdag 1 maart 2018

De spelregels

  • U kunt opzeggingen en adreswijzigingen het beste via ons contactformulier doorgeven. Wij wijzen u erop dat de wettelijke opzegtermijn van een OPZIJ-abonnement drie maanden bedraagt, OPZIJ verschijnt minder dan 12 maal per jaar en valt daarom onder de definitie van een tijdschrift dat minder dan 1 keer per maand verschijnt.Hieronder een citaat uit de wettelijke regeling:

    Abonnement op bladen en tijdschriften

    Alleen bij tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.