EN DE STEM VOOR VROUWENRECHTEN GAAT NAAR…

 

De VVD pleit voor gelijkwaardigheid van vrouwen, voor hen is dat uitgangspunt ook een reden om de duur van de partneralimentatie in te korten. De partij wil geen quotum voor het aantal vrouwen in de top, want uit liberaal oogpunt moeten de vrouwen dat zelf maar regelen.

 

De Pvda wil dat de overheid emancipatiebewegingen steunt en zelf het goede voorbeeld geeft qua flexibele werktijden voor een eerlijke verdeling bij zorgtaken. En als het aantal vrouwelijke hoogleraren niet snel toeneemt, wil de partij een quotum van 30 procent.

 

D66 wil dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen en gelijk loon ontvangen voor gelijk werk. Dit vraagt om een arbeidsmarkt en socialezekerheidsstelsel dat de gelijkwaardigheid en arbeidsdeelname van vrouwen bevordert. D66 heeft iets minder vrouwen op de lijst dan de Pvda, twaalf van de eerste dertig kandidaten tegen vijftien van de eerste dertig, maar toch winnen de Democraten nipt deze vergelijking, omdat zij expliciet zeggen exact onderwijs te willen stimuleren onder meisjes.

 

De PVV vermeldt helemaal niets over vrouwen in het verkiezingsprogramma van tien punten, op het verbieden van islamitische hoofddoekjes bij publieke functies na. Maar de partij van Wilders heeft wel negen vrouwen bij de eerste dertig kandidaten op de lijst, onder meer op plaats 2 en 3. De SGP noemt vrouwen wel, maar vooral in het kader van abortus en prostitutie. En de Piratenpartij heeft behalve de lijsttrekker niet veel met vrouwen. Daarmee eindigen deze drie partijen onderaan onze meetlat.

 

Ook te ver onderaan staat de Partij voor de Dieren. Deze partij is dé grote tegenvaller. Hoewel lijsttrekker Marianne Thieme op Prinsjesdag actievoerde voor vrouwenemancipatie en meer vrouwen in de politiek, zien we daar in het verkiezingsprogramma weinig van terug. De partij pleit voor gelijke behandeling en beloning, maar doet de stoere campagneposters over 100 jaar vrouwenkiesrecht geen recht. Daardoor is de partij in deze vergelijking op het gebied van vrouwenrechten onderaan de middenmoot geëindigd.

 

SELECTIE

We hebben alle verkiezingsprogramma’s doorgenomen op de aanbevelingen van het VN-Vrouwenrechten-comité. Daarnaast hebben we gezocht op de woorden ‘vrouw’, ‘meisje’, ‘emancipatie’, ‘vrouwenrechten’ en ‘mensenrechten’ en daarna de hoofdstukken onderwijs en economie/arbeidsmarkt nog eens doorgenomen. Overigens hebben we niet alle 28 partijen meegenomen. We hebben gekozen voor de partijen die nu met minimaal twee zetels in de Kamer zitten en voor de twee nieuwe partijen met een vrouwelijke lijsttrekker.

 

Ten tijde van het schrijven van dit artikel, anderhalve maand voor de verkiezingen, was het verkiezingsprogramma van Artikel 1 nog niet gepubliceerd. Daarom hebben we de nieuwe partij van Sylvana Simons gevraagd te reageren op de stellingen. We weten nog niet of deze standpunten ook daadwerkelijk het verkiezingsprogramma halen, maar het voorspelt veel goeds. En met drie etnisch diverse vrouwen aan de top geven wij Artikel 1 het voordeel van de twijfel en eindigt de partij op de derde p•laats.

 

DE PARTIJEN LANGS DE FEMINISTISCHE MEETLAT

VAN SLECHT NAAR GOED:

PVV

SGP

PIRATENPARTIJ

50PLUS

PARTIJ VOOR DE DIEREN

CHRISTENUNIE

VVD

CDA

GROENLINKS

SP

DENK

ARTIKEL 1

PARTIJ VAN DE ARBEID

D66

Hulp voor de zwevers

Via stemopeenvrouw.com probeert campagne­bureau BKB meer mensen over te halen om op een vrouw te stemmen, ongeacht de partij. Verkiezingswijzer.nl verzamelde alle programma’s en de kandidatenlijsten. En wie nog geen idee heeft op wie te stemmen, kan terecht op de stemwijzer.nl.

* In de verkiezingsprogramma’s van de PVV, 50PLUS en de Piratenpartij komt geen enkele keer het woord ‘vrouw’ voor.

* In de verkiezingsprogramma’s van D66 en SGP komt het woord ‘vrouw’ het vaakst voor. Bij D66 38 keer én in de context van meer gelijkheid. Bij SGP 25 keer maar dan in de context van het afschaffen van abortus en prostitutie.

* De PVV is niet meegenomen in deze weergave omdat de partij over geen van de punten iets noemt in het verkiezingsprogramma.

* Artikel 1 had nog geen verkiezingsprogramma maar heeft, net als voor de Stemwijzer, een reactie gegeven op de genoemde stellingen. Vandaar dat die als enige partij overal een standpunt heeft.

* Discriminerende stereotypen Zwarte Piet en de Kerstman komen niet voor in de verkiezingsprogramma’s. Wel staat er in de meeste programma’s iets in het algemeen over discriminatie.

* Mensenrechten Alle partijen melden wel iets over mensenrechten, al staat niet bij iedere partij vast wat ze daarmee voor ogen hebben.

Door Elske Koopman