OUD-UITGEVER HP/DE TIJD NEEMT OPZIJ OVER

Hans van Brussel, oud-uitgever van HP, HP/De Tijd en Openbaar Kunstbezit, neemt de exploitatie van maandblad Opzij per 1 mei 2017 over van Veen Media. “Het is fijn om een nieuw uitgeefhuis te hebben gevonden voor Opzij in een tijd waarin vooral bij jongere vrouwen sprake is van groeiende belangstelling voor het feminisme”, zegt Roos Vermeij, voorzitter van de Stichting Opzij.

 

De Stichting Opzij zegt veel vertrouwen te hebben in de nieuwe uitgever. Vermeij: “De Stichting heeft gezocht naar een nieuwe uitgever die ook alle nevenactiviteiten zoals de Opzij Top 100, de Opzij Literatuurprijs en de Opzij-leerstoel voortzet.”

Hans van Brussel: “Opzij bevindt zich, als je kijkt naar de exploitatiemogelijkheden, in een moeilijke situatie, maar de maatschappelijke relevantie van het blad is onverminderd groot.”
Bij Opzij is, net als bij HP en HP/De Tijd ooit, sprake van dalende verkoop in een lastige markt, maar het is Van Brussel eerder gelukt om in die omstandigheden het bestaansrecht van HP/De Tijd te bewijzen. Van Brussel: “We gaan proberen om met een grotendeels nieuw team Opzij weer bij een groeiende groep lezers onder de aandacht te krijgen. Succes is niet verzekerd, maar we denken dat er een serieuze slagingskans is, ook door in te zetten op versterking van nevenactiviteiten als de Opzij Top 100. Tegelijk kijken we naar de redactionele formule en het uiterlijk van het blad. In beide zullen later dit jaar geleidelijk veranderingen zichtbaar worden.”

Hylke van der Meer, directeur Veen Media a.i.: “We blij zijn dat het merk Opzij in handen van Hans van Brussel blijft voortbestaan en een nieuwe toekomst krijgt, nu de titel bij Veen Media niet meer in de strategie past.”

Hoofdredacteur Irene de Bel stopt na het mei-nummer, maar assisteert Van Brussel nog waar nodig om te zorgen voor een goede overgang. “Ik ben heel blij dat Opzij voortgezet wordt, want in de afgelopen drie jaar heb ik ervaren dat het belang van een feministisch maandblad alleen maar is toegenomen.”