Het inkomen van werkende 20ers daalt. Maar jonge vrouwen doen het aanmerkelijk beter

Alle media gaan vandaag in op de berichtgeving over het dalende inkomen van jongeren.

Sinds 2004 is het gemiddelde inkomen van een huishouden in Nederland gestegen van € 24.990,- naar € 26.100,- in 2014.

Dat is een stijging van 4,8 procent en lijkt heel aardig maar in dezelfde periode steeg de prijsindex voor consumentenprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 19,07 procent.

Kijken we alleen naar 20ers, dan is het gemiddelde inkomen van een huishouden zelfs gedaald van € 23.900,- naar € 23.100,-. Het zal duidelijk zijn dat – terwijl ook de 20ers een flinke inflatie meemaakten – hun koopkrachtontwikkeling nog minder rooskleurig was dan die van oudere werkenden. Er was sprake van een daling van 3,3 procent.

Tot zover de gegevens over huishoudens, een huishouden omvat meer dan één persoon.

Kijken we naar de individuele inkomens, dan zijn er opmerkelijke verschillen.

Het goede nieuws – althans voor de jongere vrouwen – is dat zij in diezelfde periode minder in inkomen daalden (20 – 25 jaar) of zelfs fors stegen (25 – 30 jaar).

20 – 25 jaar

In de leeftijdscategorie 20 – 25 jaar was het gemiddeld persoonlijk inkomen in 2004 € 12.200,- (mannen € 14.100,-). Maar in 2014 is het gemiddeld persoonlijk inkomen van jonge vrouwen ( 20 – 25 jaar) gedaald naar € 11.200,- en bij mannen naar € 12.700,-.

De daling bij jonge mannen is dus groter: van € 14.100,- naar € 12.700,- ofwel 10,0 procent. Jonge vrouwen gingen van € 12.200,- naar € 11.200,- ofwel 8,2 procent.

Het verschil is klein maar duidelijk.

25 – 30 jaar

Kijken we naar de leeftijdscategorie 25 – 30 jaar, dan is zo dat zowel deze jonge mannen en vrouwen in inkomen vooruit gingen.

De mannen gingen van € 24.600,- naar € 26.700,- ofwel een stijging van 8,5 procent.

De vrouwen gingen van € 19.100,- naar € 21.800,- ofwel een stijging van 14,1 procent.

Tenslotte geven de cijfers niet aan hoeveel uur er per week gewerkt wordt. Lagere inkomens voor jonge vrouwen betekenen niet zomaar een achterstand op mannen.

Het sluit aan bij het beeld van jongere vrouwen die anno 2017 zelfs beter verdienen dan jonge mannen. Bovendien waren 2015 en 2016 weer jaren van economische groei en grotere salarisstijgingen dan in de jaren ervoor. Ga voor de details naar het CBS, deze link.