De diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen kan veel beter. U kunt helpen.

Dr Jeanine Roeters van Lennep vertelt wat er beter moet en kan.

U kunt haar onderzoek financieel steunen via deze link. De Hartstichting verdubbelt uw bijdrage.

Ik wil de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten bij vrouwen verbeteren. Daarom onderzoek ik de invloed van de maandelijkse schommelingen van vrouwelijke hormonen.

Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog maar zo weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van de menstruele cyclus op hartklachten, zoals pijn op de borst en hartkloppingen. Van veel andere ziekten, zoals migraine en astma, is allang duidelijk dat ze samenhangen met de menstruatie.

Vrouwelijke hormonen hebben allerlei effecten, bijvoorbeeld op de wand van bloedvaten. Het is dus heel waarschijnlijk dat ze ook invloed hebben op het moment waarop je hartklachten krijgt. Maar dat weten we nog niet zeker, omdat het heel moeilijk is om subsidie te krijgen voor onderzoek hiernaar.

Vrouwen willen het weten

Als het me lukt om genoeg geld in te zamelen, komt hierover eindelijk meer duidelijkheid. Uit mijn vooronderzoek blijkt dat veel vrouwelijke patiënten hieraan behoefte hebben. Maar veel artsen vinden het niet nodig hier serieus naar te kijken.

Mijn onderzoek kan direct de zorg voor vrouwen verbeteren. Want als er een duidelijk verband is tussen de maandelijkse cyclus en hartklachten, moeten artsen hiermee rekening houden bij het stellen van de diagnose. En misschien hoeven vrouwen alleen bepaalde medicijnen te slikken op de dagen dat de hartklachten het hevigst zijn.

Hartkloppingen en pijn op de borst

Ik wil zo’n 500 vrouwen onderzoeken, die nog niet in de overgang zijn. Het gaat om vrouwen die bij de huisarts of cardioloog komen met hartkloppingen of pijn op de borst. Zij houden een paar maanden bij wanneer zij hartklachten hebben, en op welke dagen ze ongesteld zijn. Zo kunnen we onderzoeken of hiertussen een verband is.

Bij 40 van deze vrouwen doe ik vervolgonderzoek. Bij hen herhaal ik bepaalde onderzoeken op 3 verschillende momenten in de maand. Zo kan ik concluderen of de uitslag hiervan wordt beïnvloed door de menstruele cyclus.

Doodsoorzaak nr. 1

Dit is dé kans voor vrouwen om antwoord te krijgen op hun vragen over de invloed van de menstruele cyclus op hartklachten. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen. Dat móet echt verbeteren. Als we dit onderzoek voor elkaar krijgen, opent dit de deuren voor nog veel meer vervolgonderzoek. Vrouwen, steun dit project!