Het Juni-nummer van Opzij, nu in de winkel

Het maandblad OPZIJ beleeft onder een nieuwe uitgever met ingang van dit juni-nummer een nieuwe start. We winden er geen doekjes om: dat was hard nodig want het gaat al geruime tijd niet goed genoeg met OPZIJ. Met een grotendeels vernieuwde redactie en formule hopen we ons lezerspubliek weer te kunnen uitbreiden. In dit nummer is er al een aantal aanpassingen gedaan aan de inhoud.

Benieuwd naar de inhoud? Klik hier.

Dat is altijd behoedzaam werken: het goede behouden en met beleid vernieuwingen doorvoeren. Zonder dat er sprake is van een nieuwe vormgeving, hebben we daarbinnen toch de nodige aanpassingen gedaan om het mooie beeld en de fotografie meer tot zijn recht te laten komen. In het dubbeldikke zomernummer dat 6 juli verschijnt, zullen deze veranderingen nog meer zichtbaar zijn dan nu. Kennelijk viel, zoals een oud-bestuurslid ook opmerkte, het lezen van OPZIJ zo langzamerhand onder het kopje ‘werken’. Ons streven is dat we met een stevige inhoud OPZIJ ook weer naar het kopje ‘plezier’ brengen. Om met Bram Bakker te spreken bij het maken van de interview-afspraak, zie vanaf pagina 94, “OPZIJ is nu harder nodig dan ooit, zeker met de nieuwe lichting jonge feministes en de politieke agenda.” Daarom OPZIJ, feministisch maandblad 4.0. De redactie is benieuwd naar jullie ervaringen, laat het ons weten. Voor nu, veel plezier met deze OPZIJ met Janine, Roos (2x), Caroline, Ruth, Karin en al het andere.