In de nieuwe OPZIJ schrijft Sheila Sitalsing over Vrouw en Macht en GEENSTIJL

In het Juni-nummervan OPZIJ (nu in de winkel, blader hier) de column van Sheila Sitalsing

Nog één keer over de open brief waarin een peloton vrouwelijke journalisten de adverteerders van GeenStijl en Dumpert oproept tot contemplatie aangaande hun advertentiebeleid. Los van de eindeloze neuzeldiscussies die kennelijk te voeren zijn over aard en inhoud van de brief, vormt deze actie een aardige proefcasus om deze vraag te beantwoorden: hoe is het gesteld met de consumentenmacht van vrouwen? Want daar stoelt deze actie mede op. Op de gedachte dat er een siddering door adverteerders gaat wanneer vrouwen iets vinden. Marketeers geven al jaren hoog op van de veronderstelde invloed van vrouwen op de dagelijkse aankoopbeslissingen. Vrouwen zijn, als groep, weliswaar geen grootverdieners – denk loonkloof, denk economische onzelfstandigheid, denk oververtegenwoordiging in de bijstand – maar ze zijn wel grootspendeerders.

Lees de rest van de column in de nieuwe OPZIJ, nu in de winkel.

Of neem een abonnement.

%d bloggers liken dit: