‘Srebrenica’-uitspraak is lachwekkend: 70 procent kans op dood? Wat is dat?

Vanochtend deed het gerechtshof uitspraak in het hoger beroep van de nabestaanden – de ‘moeders van Srebrenica’ – van ca. 350 mannen die 22 jaar geleden werden ‘geëvacueerd’ met de executie door de Serviërs als gevolg.

De rechters achten de kans 30 procent dat, als de evacuatie niet zo hebben plaatsgevonden, de mannen het zouden hebben overleefd. Je vraagt je af of dit soort rechters zich op aarde bevindt. En zo ja: welke aarde?

De nabestaanden krijgen nu 30 procent van de schadevergoeding zoals die zou zijn geweest als de mannen voor 100 procent-zeker het leven zouden hebben gelaten als gevolg van het handelen onze Dutchbatters. Hoe hoog die schadevergoeding bij 100 procent is moet bovendien nog worden vastgesteld, laat staan bij 30 procent..

Het is onbegrijpelijk dat, wat gisteren door een publieke omroep nog werd gebracht als de meest recente genocide in Europa, door de Nederlandse regering voor de weduwen en wezen zo liefdeloos wordt afgedaan dat er überhaupt over geprocedeerd moet worden. met dit soort volstrekt virtuele – om niet te zeggen beschamende – tussenstappen als gevolg.

Begrijp ons goed. Het gaat hier niet om de schuld van de Dutchbatters die deze nachtmerrie hebben meegemaakt en er ongevraagd onderdeel van werden. Maar degenen die ze er naar toe lieten gaan met – zoals de huidige minister van Defensie ook volmondig toegeeft: een onmogelijke opdracht – dáár ligt de ereschuld. En dus indirect bij ons allemaal.