Kamer wil zwangerschapsverlof voor studenten

Zwangere studenten moeten wettelijk recht krijgen op zwangerschapsverlof. Ook moet hun onderwijsinstelling hulp bieden en zich coulant opstellen. SP en PvdA deden hiervoor een oproep aan het kabinet.

Op dit moment is er voor studenten die in verwachting raken formeel niets geregeld en hebben zij wettelijk geen recht op zwangerschapsverlof of andere voorzieningen. Onderwijsinstellingen bepalen zelf welke regelingen zij willen treffen voor deze studenten. Ook kunnen de mogelijkheden per opleiding of per docent verschillen en worden er ad hoc afspraken gemaakt. Sommige instellingen hebben zelfs helemaal geen speciale voorzieningen voor zwangere studenten.

Hoge uitval
Er zijn in Nederland zo’n 13.500 studerende moeders en zwangere studenten. Uit onderzoek bleek dat op het hbo en de universiteit tweederde van deze studenten uitvalt. Op het mbo is dat ongeveer de helft. De jonge moeders lopen aan tegen het feit dat er lang niet altijd mogelijkheden zijn voor flexibele roosters, herkansingen en uitzonderingen op de aanwezigheidsplicht. Het gevolg is dat veel van deze studenten in de problemen komen met hun studie. Ze lopen studievertraging op, waardoor ze vrijwel altijd geconfronteerd worden met een fikse studieschuld. Of ze stoppen er helemaal mee.

Ongelijke behandeling
Volgens de Wet Gelijke Behandeling en andere Europese en internationale wetten mogen onderwijsinstellingen geen onderscheid maken op basis van geslacht. Toch blijkt in de praktijk dat zwangere studenten niet altijd dezelfde kansen hebben als andere studenten. Omdat er geen eenduidig beleid is zijn ze volledig afhankelijk van de welwillendheid van hun onderwijsinstelling.

De Kamer vindt daarom dat zwangere studenten wettelijk recht moeten hebben op zwangerschapsverlof en een flexibel studieprogramma. VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie steunden het voorstel niet, de rest van het kabinet was wel voor.

Voor topsporters en studenten met een chronische ziekte of beperking zijn er wel wettelijke regelingen. Zij hebben recht op een aangepast programma, extra begeleiding en meer herkansingsmogelijkheden.