Camiel Eurlings mepte zijn (ex-)vriendin. Mag hij bij het NOC*NSF blijven?

Terugtrekken zou een heleboel gedoe voorkomen. Op dit moment is de vraag of Camiel Eurlings – in zijn eigen ogen dé Camiel Eurlings – de eer aan zichzelf houdt. Er wordt flinke druk op hem uitgeoefend, zo meldt De Volkskrant.

In maart van dit jaar trof hij een schikking met het Openbaar Ministerie na de aangifte van zijn ex-vriendin van mishandeling. Zo’n schikking klinkt wel leuk – voor hem – maar leverde hem toch een strafblad op, vanwege de aard van het vergrijp. In 2016 deed Eurlings nog een aangifte wegens smaad tegen zijn ex. Door die schikking moet dat nu wel als vlucht naar voren worden gezien.

Onder de huidige regels van NOC*NSF zijn bestuursleden een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen, een zogenaamde VOG. Uit de informele druk die er op Eurlings wordt uitgeoefend blijkt dat zijn collega-bestuursleden er niet veel vertrouwen in hebben dat hij zo’n VOG krijgt. Daarin zouden ze zich wel eens kunnen vergissen. Door de verstrekkers van een vOG wordt er primair naar gekeken of de aanleiding voor de schikking een gevaar oplevert voor de positie waarvoor een VOG wordt verstrekt. Een taxichauffeur zal er voor die functie geen krijgen als hij dronken achter het stuur zat en daarvoor werd veroordeeld. Maar diezelfde person kan wel een VOG krijgen als hij – bijvoorbeeld – bij de plantsoendienst van zijn gemeente wil werken. Door die schikking mag wel worden aangenomen dat hij z’n handjes niet kon thuishouden, in elk geval leidend tot, wat het Openbaar Ministerie ‘eenvoudige mishandeling’ noemt. Dat is het als er geen blijvend letsel resteert. Maar hij heeft wél gemept.

Voorlopig zit Eurlings nog prima op dat pluche en als gevolg ook als lid van het Internationale Olympisch Comité. Je zou toch zeggen dat onbesproken gedrag dan een voorwaarde zou moeten zijn. Maar dat blijkt het niet.