Seksuele intimidatie in de ict: “Ben je ongesteld of zo?”

Vrouwelijke ict’ers krijgen steeds vaker te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer, meldt het AD op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Het gaat om 7% van de vrouwen, twee keer zoveel als in andere sectoren. 

Uber en Silicon Valley
De resultaten uit de NEA sluiten aan bij wat er op dit moment in de Verenigde Staten gaande is. In maart klapte een ex-werknemer van taxibedrijf Uber uit de school over seksuele intimidatie en het feit dat zij en collega’s binnen het bedrijf nul op het rekest kregen na melding van hun klachten. Het was het startsein voor een stroom aanklachten, met name in de tech hub Silicon Valley.

Seksuele intimidatie volgens de Arbowet
In Nederland valt seksuele intimidatie op de werkvloer onder de Arbowet. Onder ongewenste seksuele aandacht verstaat de Arbowet verbale, non-verbale en fysieke intimidatie. Het gaat dus zeker niet alleen maar om aanranding en verkrachting, maar ook om “opmerkingen en gebaren die als vervelend of bedreigend kunnen worden ervaren en de waardigheid van de ontvanger aantasten”.

Seksueel getinte opmerkingen, voorstellen doen voor seksuele ontmoetingen, staren en iemand de doorgang versperren kunnen dus allemaal onder seksuele intimidatie vallen. Toch is het niet altijd makkelijk te herkennen. Wat voor de ene vrouw een grapje is, vindt een ander misschien al veel te ver gaan. Maar voelt iemand zich bedreigd of vernederd dan is dat wat telt. Ook al is de degene bij wie het vervelende gedrag vandaan komt zich van geen kwaad bewust of ‘was het maar een grapje’, het gaat erom hoe de ontvanger het ervaart en niet hoe de ander het bedoelde.

Op het artikel in het AD reageerde een anonieme bron met: “Ach, het zijn gewoon jonge honden. Jagers. Vrouwen voelen zich in zo’n situatie al snel aangeschoten wild”. Pardon? Iedereen heeft het recht om zich veilig te voelen op zijn of haar werkplaats en als dat niet zo is, is er in het bedrijf iets mis.

‘Ben je ongesteld of zo?’
Het is niet makkelijk om als werknemer op te staan tegen seksuele intimidatie op het werk. Werk je als enige vrouw in een groep mannen en spreek je je collega’s aan op hun gedrag, dan ben je al gauw een zeur en ‘ben je zeker ongesteld’. Toch is het belangrijk om het vervelende gedrag, zeker als het structureel is, niet te negeren en het aan te geven als iemand te ver gaat.

Wat kun je zelf ondernemen als je te maken krijgt met seksuele intimidatie op het werk?

1.Trek een grens. Af en toe een grapje is misschien niet erg, continu seksistische opmerkingen naar je hoofd krijgen is dat wel.

2. Stel je assertief op en geef aan wanneer iemand te ver gaat. Sta je op het moment zelf altijd met je mond vol tanden, neem dan later de persoon apart en vertel op de man af dat het gedrag je dwars zit.

3. Maak aantekeningen. Wat is er precies gebeurd, wie was erbij betrokken en wanneer vond het plaats?

4. Probeer te peilen of andere vrouwelijke collega’s er ook last van hebben. Samen sta je sterker.

5. Praat met een leidinggevende, een collega die je vertrouwt, iemand van P&O of de vertrouwenspersoon van het bedrijf. Je kunt je ook wenden tot de OR, vooral als je met een groep collega’s bent met dezelfde klachten. Of misschien is er wel een klachtenregeling. Lukt het niet om binnen het bedrijf tot een oplossing te komen, dan kun je ook met iemand van buiten het bedrijf praten, zoals bijvoorbeeld een arboarts of de vakbond.