Vrouwen in Arkansas hebben straks toestemming van vader kind nodig voor abortus

Vrouwen in Arkansas mogen binnenkort geen abortus meer laten uitvoeren zonder de toestemming van de vader van het kind. En ja, deze nieuwe wet geldt ook als er sprake is van verkrachting.

Zodra de wet van kracht gaat mogen vrouwen geen abortus meer laten plegen zonder medeweten en toestemming van de vader, of dat nu een echtgenoot, vriendje, ex of one-night-stand is. Er wordt niet gerept over uitzonderingen in geval van verkrachting, misbruik of incest. Het recht op inspraak van de man weegt in Arkansas dus zwaarder dan het zelfbeschikkingsrecht en de veiligheid van de vrouw.

Overleden familielid
De wet is toegevoegd aan een bestaande wet die bepaalt dat na het overlijden van een familielid, de achtergebleven familieleden het met elkaar eens moeten zijn over wat er met het lichaam moet gebeuren. In de nieuwe wet wordt het embryo beschouwd als een familielid en krijgen beide ouders evenveel rechten. Zodra de wet van kracht gaat, moeten vrouwen dus eerst overeenstemming bereiken met de vader over wat er met het embryo moet gebeuren na de abortus. Zolang ze het niet eens zijn mag er nog geen abortus plaatsvinden. Dat wil zeggen dat de man per definitie ingelicht moet worden. Kim Hammer, de Republikein die de wet indiende, verwoordt het als volgt: “Hij was betrokken bij het moment van de conceptie en moet dus ook bij het verdere proces betrokken worden.” Een beetje kort door de bocht.

Pro-choice-activisten vrezen dat dat in feite betekent dat de man het proces zo lang kan traineren dat de termijn waarbinnen de abortus legaal is verstrijkt. Artsen die een abortusbehandeling uitvoeren moeten er zeker van zijn dat de man toestemming heeft gegeven, want is dat niet het geval, dan lopen zij het risico op strafrechtelijke vervolging.

Minderjarig
Mocht je als minderjarig meisje in Arkansas een abortus willen, dan heb je ook weinig in te brengen. Wettelijk gezien heeft het meisje niet het recht om zelf te beslissen over het embryo en haar zwangerschap, maar moeten haar ouders die keus maken. Zijn haar ouders tegen abortus, dan komt er geen abortus. Volgens Bustle is het volgens de nieuwe wet zelfs zo dat wanneer de man meerderjarig is maar zij niet, de man dan beslist.

ACLU
De ACLU, de organisatie die zich inzet voor de rechten van het Amerikaanse volk, is mordicus tegen de nieuwe wet en spande daarom samen met andere (vrouwen)organisaties een rechtszaak aan tegen de staat Arkansas. Afgelopen donderdag vond een hoorzitting plaats waarin de ACLU aan de rechter vroeg om deze en drie andere nieuwe anti-abortuswetten voorlopig te bevriezen. Het is nog onbekend wanneer de uitspraak komt. De wetten gaan in principe op 1 augustus 2017 van kracht.

Ontmoedigingsbeleid
Het wetsvoorstel in Arkansas komt niet uit de lucht vallen, want de staat voert een waar ontmoedigingsbeleid als het om abortus gaat. Sowieso zijn er in Arkansas, dat ruim drie keer zo groot is als Nederland, slechts vier klinieken die abortussen mogen uitvoeren. Bovendien worden er steeds nieuwe wetten ingevoerd die het vrouwen almaar moeilijker maken om een abortusbehandeling te ondergaan. Zo moet een vrouw verplicht een begeleidingstraject volgen waarbij geprobeerd wordt haar te laten afzien van de abortus. Ook mogen de kosten van de behandeling niet door de verzekering worden vergoed en worden de regels voor klinieken steeds strenger.

Helaas is Arkansas geen uitzondering, want ook in veel andere Amerikaanse staten liggen nieuwe anti-abortusvoorstellen klaar. Met dank aan president Trump, die ook direct na zijn beëdiging de financiële steun introk voor ngo’s die zich buiten de VS bezighouden met abortus.

Nederland
In Nederland ligt de keuze voor een eventuele abortus volledig bij de vrouw. De man heeft juridisch gezien geen enkel recht op inspraak. Meisjes jonger dan 16 jaar moeten in principe toestemming hebben van hun ouders. Stemmen zij niet toe of wil het meisje niet dat haar ouders ervan af weten, dan is het nog steeds mogelijk om een abortus laten uitvoeren. Een arts moet dan wel beoordelen of haar keuze doordacht en vrijwillig is. Artsen hoeven de ouders daarover niet in te lichten en in de meeste gevallen wordt de behandeling vergoed, ofwel uit het basispakket van de zorgverzekering ofwel vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Wilt u zich uitspreken tegen de op handen zijnde wet in Arkansas, dan kunt u hier een petitie tekenen.