ING geeft jonge vaders een maand vaderschapsverlof

Waar de politieke partijen het vaderschapsverlof op de lange baan schoven, heeft ING het heft in eigen hand genomen. In de nieuwe CAO is afgesproken dat dat vaders de eerste maand na de geboorte van hun kind betaald verlof krijgen.

Ook krijgen ze het recht om er nog eens drie maanden onbetaald verlof aan vast te plakken. De afspraken gelden overigens niet alleen voor vaders, maar ook bijvoorbeeld voor lesbische stellen waarbij de partner die niet is bevallen recht krijgt op betaald verlof.

ING is niet het eerste bedrijf in Nederland met gunstige voorwaarden voor kersverse ouders, maar wel de eerste grote onderneming. CAO-deskundigen denken dat ING hiermee andere bedrijven over de streep kan trekken.

In Nederland krijgen partners op dit moment maar twee betaalde verlofdagen. Lodewijk Asscher deed dit voorjaar nog een laatste dappere poging om het op te rekken naar vijf dagen, maar de VVD had geen zin om het onderwerp tijdens de formatie nog te bespreken. CDA, D66 en GroenLinks protesteerden niet. Het was de bedoeling dat het vaderschapsverlof in 2019 van kracht ging, maar dat gaat nu niet meer lukken.

Er is in principe veel te zeggen voor een gunstige vader- en ouderschapsregeling. De partner kan meer tijd doorbrengen met het kind en tegelijkertijd gaat het ongelijkheid en discriminatie op de arbeidsmarkt tegen. Het is dan immers niet meer alleen de moeder die er een tijdje uit is maar ook de vader. Bovendien kan het ervoor zorgen dat de zorg voor de kinderen echt een taak van beide ouders wordt en niet in primis die van de vrouw. Daardoor kan een goede regeling ook de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren. Nog een voordeel: dan kan het ook woord ‘papadag’ eindelijk in de prullenbak.

We lopen achter
Binnen Europa zijn er grote verschillen tussen de lidstaten voor wat betreft vaderschapsverlof. Bijna overal is het betaalde vaderschapsverlof langer dan in Nederland. Daarbij kunnen beide ouders in veel landen nog extra ouderschapsverlof opnemen tegen een gedeeltelijk of zelfs volledig salaris.

In april 2017 stelde de Europese Commissie voor om binnen de EU verplicht 10 dagen betaald vaderschapsverlof aan te houden. Ook wil de Commissie dat vaders minimaal vier maanden verlof kunnen opnemen en dat zij in die maanden doorbetaald worden, minstens op het niveau van een ziektedag. Het Europees parlement en de lidstaten moeten hier nog over stemmen.