Tunesië krijgt nieuwe wet over huiselijk geweld en verkrachting

Het Tunesische parlement heeft gisteren een nieuwe wet goedgekeurd die geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld, moet stoppen. Volgens de nieuwe wet kunnen ook verkrachters vervolging niet meer ontlopen door met het slachtoffer te trouwen, iets wat in het land nog altijd kon. Een belangrijke mijlpaal, volgens Human Rights Watch.

De nieuwe wet is een grote stap vooruit in het land waar verkrachters tot voor kort met hun slachtoffers mochten trouwen om vervolging te staken. In december 2016 gaf een Tunesische rechtbank een 21-jarige man nog toestemming om met een 13-jarig meisje te trouwen dat in verwachting was geraakt nadat hij haar eerder had verkracht.

In Tunesië is geweld tegen vrouwen een groot probleem. Uit onderzoek uit 2010 bleek dat tenminste 47,6% van de vrouwen ermee te maken kreeg. De nieuwe wet definieert geweld tegen vrouwen als volgt: “Elke fysieke, morele, seksuele of economische vorm van agressie tegen vrouwen, gebaseerd op discriminatie tussen de twee seksen en resulterend in schade of lijden bij de vrouw, fysiek, seksueel, psychologisch of economisch, inclusief bedreigingen met dergelijke vormen van agressie, druk of het afnemen van rechten en vrijheden, zowel in het openbaar als in het huiselijk leven.”

Huiselijk geweld
Het gedeelte over huiselijk geweld is nieuw. Tot gisteren was er in Tunesië nog geen specifieke wet die deze vorm van geweld verbood. Ook nieuw zijn bepalingen over het lastigvallen van vrouwen in openbare ruimtes en boetes voor werkgevers die vrouwen minder betalen dan mannen voor hetzelfde werk.

Door de nieuwe wet kunnen vrouwen nu bijvoorbeeld een een straatverbod aanvragen zonder daarvoor eerst het scheidingsproces in gang te hoeven zetten. Ook krijgen slachtoffers wettelijk recht op legale, medische en psychische hulp. Aangifte doen moet met de nieuwe wet makkelijker worden. Er moeten speciale units en openbare aanklagers komen die dit soort aanklachten behandelen. Agenten die slachtoffers van aangifte onder druk zetten, hen van aangifte proberen te weerhouden of hen dwingen hun aanklacht te wijzigen worden strafbaar.

Sayida Ounissi, minister van de gematigd islamitische Ennahda-partij, zegt dat de staat met deze wet een nieuwe rol krijgt bij het beschermen van vrouwen. Huiselijk geweld mag niet gezien worden als een probleem dat de staat niet aangaat alleen omdat het binnenshuis plaatsvindt, vindt ze: “Geweld tegen vrouwen is geen privékwestie. De staat wordt nu gedwongen te erkennen dat ook mensen die binnen de muren van het huis geweld tegen vrouwen gebruiken, door de maatschappij kunnen worden aangekeken op wat zij doen.”

Geld nodig 
De nieuwe wet is een geweldige mijlpaal. Toch is er nog genoeg werk te doen. De volgende stap is ervoor te zorgen dat er genoeg geld en politieke wil is om de wet in de praktijk te brengen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen subsidies voor vrouwenopvanghuizen en is er vanuit de staat nog geen financiële hulp voor vrouwen die alleen komen te staan.

Hoewel Tunesië wordt gezien als een van de meest vooruitstrevende Arabische landen op het gebied van vrouwenrechten, zijn vrouwen voor de Tunesische wet nog altijd ondergeschikt aan mannen. De man staat wettelijk aan het hoofd van de familie. Zo krijgen Tunesische dochters een kleiner deel van de erfenis dan hun broers en krijgen zij zelfs vaak minder dan neven, ooms en andere mannelijke familieleden. Ook is het voor moslimvrouwen verboden te trouwen met een man die niet-moslim is. Deze beperking geldt niet voor mannen.