Campagne-voeren tegen seksuele intimidatie: in Libanon doen ze dat zó (filmpje)

In Nederland hebben we inmiddels in Amsterdam en Rotterdam regels tegen sissen, nafluiten, uitschelden, naroepen, achternalopen en schunnige opmerkingen maken: Wie dat toch doet, op straat, en daarop gepakt wordt, kan een boete krijgen tot wel 4100 euro, of zelfs 3 maanden in de cel zitten.

Maar Nederland heeft geen wet die seksuele intimidatie – daarvan zijn veel meer uitingen denkbaar dan ‘sissen, nafluiten, uitschelden, naroepen, achternalopen en schunnige opmerkingen maken’ – verbiedt. Op dit moment zijn alleen onderdelen van seksuele intimidatie verboden. In artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht wordt ontucht (aanranding) wel strafbaar gesteld, dat zijn daadwerkelijke handelingen. Ook andere onderdelen van seksueel overschrijdend gedrag zijn strafbaar, zoals belediging en stalken. Maar het blijft een grijs gebied. Inmiddels is er een voorstel van de PvdA om dat artikel uit te breiden, concreter te maken.

Net als Nederland kent Libanon geen wetgeving. Maar daar loopt inmiddels wel een campagne die we zó in Nederland kunnen uitzenden.