De kabinetsformatie: wat doen we met de vrouwen? OPZIJ helpt met de Top 100

Deze kabinetsformatie is hard op weg de langstdurende in onze moderne geschiedenis te worden. Recordhouder tot nu toe is het kabinet Van Agt-I, in 1977 nam die tot de beëdiging 208 dagen. We zijn nu 166 dagen onderweg en staan daarmee al op de 2e plaats sinds 1946.

Toch lijkt het erop dat we als Nederland – na twee gewonnen hockeyfinales – alsnog tegen een nederlaag tegen de Belgen oplopen. Die deden er in na de verkiezingen in 2010 541 dagen over.

Prinsjesdag gaan we niet redden, zo liet Gerrit Zalm weten. Maar ergens dit jaar zou wel moeten lukken.

Werpen we een blik op de samenstelling van het huidige kabinet – ministers en staatssecretarissen – dan zien we 19 gezichten waarvan er 7 van vrouwen zijn: 5 ministers, 2 staatssecretarissen.

Dat moet dit keer echt anders, minstens de helft vrouw. Het ‘wettelijk streefcijfer’ van de Overheid is 30 procent, dit kabinet komt aan nog geen 37 procent. Dat mag dan boven het streefcijfer zijn maar voor de voortrekkersrol die je van het Rijk mag verwachten is véél meer nodig.

Mocht de formateur een te beperkte blik op het spelersveld hebben, dan biedt OPZIJ graag haar diensten aan. Deze week leveren we intern – en dus nog geheim – onze eigen Longlist voor onze Top 100 Vrouwen op. Die willen we best delen. Mits we goede afspraken kunnen maken over de vertrouwelijkheid want dat ‘lekken’ uit deze formatie is dan wel ‘een dingetje.’ 😉

 

%d bloggers liken dit: