Nieuw academisch jaar van start. Hoogste tijd voor de ‘Slet van de zomer bokaal’

Vorig jaar kwam – en dat was niet de eerste keer – de Groningse studentenvereniging Vindicat in het nieuws vanwege perverse ontgroeningstaferelen. Het bestuur van de Groningse universiteit heeft daarna meerdere normoverdragende gesprekken met het bestuur van de studentenclub gehad. De club staat min of meer onder curatele.

Vorige week bleek dat Vindicat ook nog subverenigingen kent, een ervan is de roeivereniging Aegir. Vindicat wist het niet maar de roeiers hebben ook een eigen clubblad en voor het overige leefden ze het afgelopen jaar onder een steen.

In het verenigingsblad van Aegir wordt verslag gedaan van ‘wie het met wie deed.’ Het bleef beperkt tot initialen en jaar van aankomst maar voor de insiders moet het niet moeilijk zijn zich erin te herkennen. Of anders wel iemand anders.

Hoe het ook zij, het leidde tot de uitreiking van de ‘Slet van de zomer bokaal’ en het Dagblad van het Noorden berichtte er uitgebreid over.

Het bestuur van Vindicat gaf daarna een reactie.

Wij zijn als bestuur geschokt door de publicatie in het verenigingsblad van onze sub-vereniging G.S.R. Aegir. Wij waren niet op de hoogte van het bestaan van dit blad. Onze sub-verenigingen opereren onder onze vlag en dienen zich te conformeren aan onze normen en waarden. Vindicat heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de herijking van de cultuur en binnen de recentelijk herijkte normen en waarden is er geen ruimte voor seksisme. Wij leggen G.S.R. Aegir het aankomende verenigingsjaar een schorsing op en zullen hen de ruimte bieden om – net als Vindicat – seksisme binnen de vereniging tegen te gaan. Aan het einde van het komende verenigingsjaar zullen wij beoordelen of de gewenste cultuurverandering is bewerkstelligd en de schorsing kan worden opgeheven.’

Dat is een prachtige politiek correct statement, die jongelui gaan het nog ver schoppen. Maar waarom niet gewoon de namen en foto’s van de schuldigen gepubliceerd?

%d bloggers liken dit: