Hoe ook mannen Feminisme 1.0 een zetje gaven

De eerste feministische golf duurde ongeveer van 1848 tot 1940 en begon in de Verenigde Staten. De belangrijkste strijdpunten waren het recht op onderwijs, vrouwenkiesrecht en gelijke rechten op de arbeidsmarkt. De vrouwen die het podium kozen en op de barricades gingen kennen we als de ‘suffragettes.’

Op 1 september j.l. verscheen in de Verenigde Staten het boek The suffragents. En dat is geen spelfout. Het boek schetst de geschiedenis van de Men’s League for Woman Suffrage. Tussen 1909 en 1917 groeide deze mannenbeweging van 150 leden uit tot vele duizenden, verspreid over 35 staten. De deelnemende mannen steunden de vrouwen in hun strijd maar dat werd niet vanaf dag één gewaardeerd. De National American Woman Suffrage Association deed er even over maar nam toen het strategische besluit de mannen, de meesten op goede maatschappelijke posities, ondersteunend als infanterie tot de strijd om de vrouwenrechten toe te laten. Toen zelfs mannen als Theodore Roosevelt en Woodrow Wilson zich committeerden ging het hard. De leden van Men’s League for Woman Suffrage bewerkten de pers, de politiek, de rechtspraak en de uitvoerende onderdelen van de Amerikaanse overheid. Te koop bij ondermeer Bol.com.

Het onderstaande filmpje geeft een heel aardig beeld van een bijna vergeten geschiedenis