Vrouwelijke FARC-strijders mogen eindelijk kinderen krijgen

Wat je ook vindt van FARC en de gewapende strijd in Colombia, FARC is meer geëmancipeerd dan menig Nederlands bedrijf, instelling of zelfs het Nederlandse leger.

Maar liefst 34 procent van de FARC-strijder is vrouw en sinds de oprichting in 1964 was het hen niet toegestaan zwanger te worden. Ze werden geacht zwangerschappen te voorkomen. Slaagden ze daar niet in dan was of adoptie of afstand aan familieleden de optie.

Het was een keihard standpunt maar het kinderloos-zijn is in de jungle misschien toch het beste, zeker als je geacht wordt een volwaardig strijder te zijn.

Het betekent dat meer dan één generatie vrouwen kinderloos is gebleven. FARC kwam in Nederland vooral ook vaak in het nieuws door Tanja Nijmeijer, voor zover bekend is ook zij nog kinderloos.

Het is nogal wrang dat enerzijds FARC het krijgen van kinderen niet toestond terwijl tegelijk het aantal kindsoldaten fors was, 20 tot 30 procent van de FARC-milities zou jonger dan 18 jaar zijn.

Op 24 november 2016 werd een 310 pagina’s tellend vredesdocument met de regering van Colombia getekend. Het was de tweede versie, de eerste versie werd op 2 oktober 2016 in een referendum door de bevolking verworpen, met een meerderheid van 50,21 procent van de stemmen.

In juni heeft FARC de laatste wapens ingeleverd als onderdeel van de overeenkomst, de strijdkrachten bereiden zich voor op de verkiezingen in 2018. Geen idee of Tanja Nijmeijer daarin een rol kan spelen, misschien staat haar nationaliteit dat in weg. In elk geval was ze tijdens de vredesbesprekingen prominent in beeld.

Het zou nu vrede moeten zijn of worden in Colombia en de zwangerschapsrestricties kunnen eindelijk vervallen