1 op de 7 vrouwen heeft regelmatig migraine.

Vandaag is het de Dag van de Migraine. Heb jij daar vaak last van? Dan ben je niet bepaald de enige, want 1 op de 7 vrouwen wordt regelmatig geveld door migraine, tegenover 1 op de 17 mannen. De WHO noemt migraine een van de drie meest invaliderende ziektes bij vrouwen wereldwijd. Ondanks dit enorme aantal is er nog maar opvallend weinig over de aandoening bekend. 

Migraine is een chronische hersenziekte die zorgt voor aanvallen van ernstige, bonzende hoofdpijn, vaak aan een kant van het hoofd. Deze hoofdpijn gaat vaak gepaard met andere symptomen als misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid. De aanvallen kunnen vier uur tot enkele dagen duren. Voor de pubertijd komt migraine iets meer voor bij jongens dan bij meisjes, hierna krijgen bijna drie keer zo veel vrouwen als mannen te maken met deze hersenziekte.

Migraine is een onzichtbare ziekte die helaas vaak wordt onderschat. “Ik heb ook wel eens hoofdpijn” en “Je moet gewoon minder stressen” horen patiënten dan. Niet alleen het leed voor een patiënt, ook de gevolgen voor de maatschappij worden onderschat. “De economische kosten voor de maatschappij, onder andere door verzuim, zijn astronomisch. Er wordt geschat dat we in Nederland alleen al vele miljarden euro’s per jaar verliezen door migraine”, zegt neuroloog Gisela Terwindt.

Wat veroorzaakt migraine? Dat weten we helaas (nog) niet.
Hoewel er inmiddels specifieke medicijnen zijn om een aanval te bestrijden is er nog maar weinig bekend over wat nu precies een migraine-aanval veroorzaakt. Vraag aan een migrainepatiënt wat bij hem of haar een aanval uitlokt en je zult allerlei verschillende oorzaken horen: stress, Franse kaas, suiker, harde geluiden, alcohol, chocola, te weinig of juist te weinig slaap, weersveranderingen. Het is hier echter moeilijk om oorzaak en gevolg te onderscheiden. Zo kan een opkomende migraine trek in zoetigheid met zich meebrengen, in plaats van andersom. En krijg je migraine doordat je stress hebt of krijg je stress van je migraine? Van alle bovenstaande triggers is nooit bewezen dat ze migraine veroorzaken.

Oestrogeen en hormonale migraine
Hormoonschommelingen lijken wél een belangrijke rol te spelen, vooral rondom de menstruatie, maar er is nog maar weinig bekend over hoe dat nu precies komt. En dat terwijl elke maand 310.000 vrouwen in Nederland geveld worden door dit type migraine!

Het LUMC in Leiden en het Erasmus MC doen al jaren onderzoek naar migraine. Als onderdeel daarvan willen ze ook het effect van hormonen op migraine bij vrouwen onderzoeken. Bijzonder van dit onderzoek is dat het zich over meerdere vakgebieden uitstrekt. Zowel neurologen als gynaecologen, farmacologen en endocrinologen zijn bij het onderzoek betrokken. Het doel is om vrouwen met (hormonale) migraine beter te kunnen behandelen.

Ook wordt er op initiatief van de Hartstichting al onderzoek gedaan naar het verband tussen migraine en andere aandoeningen bij vrouwen. Zo is bijvoorbeeld bekend dat migrainepatiënten een grotere kans hebben op herseninfarcten en hart-en vaatziekten.

OPZIJ tipt het boek Motel Migraine – Over migraine, medicijnen en misverstanden van Karen Span. Het boek verschijnt deze week en is voor 17,95 te koop bij o.a. Bol.com.