Moderne slavernij treft vooral meisjes en vrouwen

Dat slavernij niet iets is uit lang vervlogen tijden blijkt uit een onderzoek dat gisteren verscheen van de VN-organisatie International Labour Organization en de Walk Free Foundation. Moderne slavernij raakt 40,3 miljoen mensen ter wereld, 71% van hen zijn meisjes en vrouwen. Ze worden uitgebuit in de seksindustrie, gedwongen tot arbeid of tegen hun zin uitgehuwelijkt.

Onder moderne slavernij verstaan de organisaties uitbuiting in al zijn vormen, waaronder gedwongen arbeid, gedwongen prostitutie en mensenhandel. Wat al deze vormen gemeen hebben is dat een persoon wordt uitgebuit zonder dat hij of zij kan weigeren of vluchten omdat er sprake is van bedreiging, geweld, bedrog of machtsmisbruik. Van de ruim 40 miljoen zijn er 24,9 miljoen slachtoffer van gedwongen arbeid. Ruim 15 miljoen mensen werden gedwongen te trouwen.

Gedwongen huwelijk is vorm van slavernij
Sinds dit jaar worden ook gedwongen huwelijken onder moderne slavernij gerekend. Fiona David van de Walk Free Foundation legt aan The Guardian uit waarom een gedwongen huwelijk vaak een dekmantel is voor slavernijpraktijken: “Het is onduidelijk waarom gedwongen huwelijken in onderzoeken vaak over het hoofd worden gezien. Als iemand gedwongen wordt te trouwen, gratis huishoudelijk werk doet en geen seksuele zeggenschap heeft, en je denkt de naam huwelijk weg uit deze situatie, dan is het vaak niets meer dan slavernij.” Ruim 15 miljoen mensen zaten in 2016 vast in een gedwongen huwelijk. Hiervan was 84% vrouw. 44% van de slachtoffers was bij het huwelijk jonger dan 15 jaar. Gedwongen huwelijken komen volgens het onderzoek het meeste in Afrika voor.

Uitbuiting in seksindustrie
Nog meer trieste cijfers: het zijn vooral vrouwen die slachtoffer worden van commerciële seksuele uitbuiting. Het gaat om ruim 99% van de 4,8 miljoen mensen die met deze vorm van slavernij te maken krijgen. Een vijfde van de slachtoffers is kind. Commerciële seksuele uitbuiting komt vooral voor in Azië en het Pacifisch gebied.

Maatregelen
De schattingen uit het onderzoek zijn gebaseerd op een reeks gegevens uit een periode van vijf jaar en op vraaggesprekken met ruim 71.000 mensen in 48 landen. De organisaties geven aan dat het om schattingen gaat, en dat er weinig gegevens zijn uit onder meer oorlogsgebieden, migrantenvluchtroutes, het continent Amerika en Arabische landen.

Er is een behoorlijk gat tussen de aantallen die uit het onderzoek naar voren komen en het aantal aangiftes van slavernij in 2016. Op de bijna 25 miljoen mensen die gedwongen arbeid doen werden er 63.000 aangiftes gedaan. Het rapport dringt daarom aan op maatregelen om moderne slavernij uit te bannen, waarbij rekening worden gehouden met het feit dat vooral meisjes en vrouwen kwetsbaar zijn.