Wat denkt u? Wie is meer geëmancipeerd: de VS of Latijns Amerika?

Latijns Amerika komt overwegend in het nieuws door conflicten, burgeroorlogen, geweld, dictators en drugs. Toch is er een geen gebied in de wereld waar diversiteit en emancipatie zover gevorderd zijn als daar.

Terwijl de Verenigde Staten nog altijd geen vrouwelijke president voortbrachten, gaat het in Latijns Amerika alleen maar crescendo sinds daar in 1974 Isabel Perón werd aangesteld als eerste vrouwelijke president, na de dood van haar man. Ze bleef maar kort aan: in 1976 was er de staatsgreep van Jorge Videla c.s. Gemiddeld bezetten in de Latijns Amerikaanse landen vrouwen zo’n 25 procent van alle beschikbare zetels in de parlementen.  16 van de 33 landen hebben wettelijke quota ingevoerd. De Verenigde Staten zakken wereldwijd intussen van de 49ste plek (1998) naar de 98ste plaats (2016) als het gaat om het aantal vrouwen dat posities in de regering en parlement vervullen. Ja, dat ging onder Barack Obama gewoon door…. In de VS bestaan veel wetten op het gebied van gelijke behandeling van vrouwen en mannen (Equal Pay Act (1963), Civil Rights Act (1964), Pregnancy Discrimination Act (1978)en de 1994 Violence Against Women Act) maar geen ervan is al verankerd in de grondwet.

Veel deskundigen schrijven dit relatieve Latijns Amerikaanse succes toe aan de nu eenmaal hoge mate van sociale onrust waarin vrouwen doorgaans een prominente rol spelen en ook hun eigen resultaten nastreven. In ons land werden en zijn de Argentijnse Dwaze Moeders bekend.

Maar, hoewel de strijd in de VS op het gebied van abortus ook nog niet is gestreden, ligt op dat terrein Latijns Amerika nog achter, vaak onder invloed van de katholieke kerk. Het aantal illegale abortussen wordt in Argentinië op meer dan 500.000 per jaar geschat. In Bolivia worden gemiddeld 10 vrouwen per dag in kritieke toestand bij een ziekenhuis afgeleverd, als gevolg van een illegale abortus. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) stelt dat met 205 doden per 100.000 abortus in Latijns Amerika de tweede doodsoorzaak onder vrouwen is.