Langs de feministische meetlat: Ans Rietstra / ProRail

Ans Rietstra (52) is lid van het Executive Committee en directeur Projecten bij spoorbeheerder ProRail. Ze gelooft niet in quota. Maar ze heeft wel een paar carrière-adviezen: “Je mond opendoen, op tijd loslaten en niet bang zijn.”

Voor Ans Rietstra bij ProRail begon was ze onder meer korpschef bij het politiekorps Noord-Holland Noord en algemeen directeur bij Dienst Stadsbeheer in Den Haag. Ze kan concluderen dat als een rode draad door haar carrière loopt dat ze telkens op plekken terecht is gekomen waar er van haar werd verwacht dat zij iets nieuws bracht – dat ze alleen al door haar aanwezigheid zou bijdragen aan vernieuwing. “Ik ben heel erg van het gedeeld eigenaarschap van een bedrijf, niet van een leiding die van bovenaf alles bekokstooft. ProRail was een vrij verkokerde organisatie en ik ben niet bang om procedures en ingesleten structuren ter discussie te stellen.”

Hoe het zit met de diversiteit bij ProRail? Een kwart van de vijfduizend werknemers bij ProRail is vrouw, in de directie zijn er twee vrouwen en negen mannen. Ans Rietstra doet wat ze kan en vertelt dat er de nieuwe directeur HR er werk van wil maken. Toch ziet ze niets in een quotum. “Streefcijfers en resultaten op diversiteit behalen is een must, maar ik voel niets voor de verplichting.”

Rietstra kreeg van haar ouders een belangrijke boodschap mee. “Als enige dochter ben ik opgevoed met de boodschap dat ik goed voor mezelf moet kunnen zorgen. Het was de specifieke opdracht van mijn moeder: zorg dat je niet afhankelijk wordt van een man.”

Benieuwd naar het cijfer voor ProRail op de feministische meetlat? Lees het volledige artikel op Blendle (€) of in het novembernummer van Opzij.

Geen abonnee? Niet naar de winkel? U kunt deze hele OPZIJ digitaal lezen voor € 4,95, zonder verder verplichtingen. U registreert zich, betaalt en u heeft een volle maand toegang.