Rector magnificus Rianne Letschert: ‘Het gaat niet allemaal vanzelf, het is niet allemaal halleluja, en soms kan het heel moeilijk zijn om al die dingen te combineren’

In het novembernummer van OPZIJ een interview van Erzsó Alföldy met rector magnificus Rianne Letschert. Van de veertien universiteiten in Nederland kennen er maar drie een vrouwelijke rector magnificus. Rianne Letschert verliet bijna twee jaar geleden haar hoogleraarspost Internationaal recht en victimologie aan de Universiteit van Tilburg voor de positie van rector aan de Universiteit van Maastricht. Ze is met haar 41 jaar nog steeds de jongste vrouwelijke rector ooit.

Begin september mocht Letschert de Young Academy of Europe Prize in ontvangst nemen. Ze kreeg de prijs als erkenning van haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mensenrechten en minderheden en voor haar rectoraat. De prijs was ook voor andere vrouwen een steun in de rug. “Ik vind het heel lastig om mezelf te zien als een voorbeeld voor anderen. Dan denk ik: dat moet ik nog maar bewijzen, ik ben pas een jaar bezig. Maar ik zie ook dat jonge vrouwen er vertrouwen uit halen.”

Een punt waar ze stevig op inzet is diversiteit en inclusiviteit. “Je kunt het vergelijken met de uitnodiging voor een feestje. In het eerste geval word je uitgenodigd voor het feestje, maar sta je vervolgens vanaf de zijlijn toe te kijken. In het tweede geval word je niet alleen uitgenodigd, maar word je bovendien ook nog eens ten dans gevraagd. Want je kunt binnen zo’n groep nog zo divers zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je elkaar begrijpt, laat staan dat je de bereidheid hebt om samen te werken. Dat gaat wat mij betreft over etnische minderheden, mensen met een fysieke of mentale beperking, maar ook 65-plussers die langer willen doorwerken. Vrouwen horen daar vanzelfsprekend bij.”

Benieuwd wat Rianne Letschert zelf doet om de diversiteit te vergroten? Lees het volledige interview via Blendle (€) of in het novembernummer van Opzij.

Geen abonnee? Niet naar de winkel? U kunt deze hele OPZIJ digitaal lezen voor € 4,95, zonder verder verplichtingen. U registreert zich, betaalt en u heeft een volle maand toegang.