25 november: Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Geweld tegen vrouwen maakt wereldwijd meer slachtoffers dan alle oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar. 1 op de 3 vrouwen ter wereld krijgt in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Dat moet veranderen. De VN riep daarom in 1999 25 november uit als de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen.

Geweld tegen vrouwen kan seksueel, psychisch of fysiek zijn. Ook met name voor vrouwen schadelijke praktijken als kindhuwelijken, genitale mutilatie, gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn vormen van gendergerelateerd geweld. De Verenigde Naties noemt geweld tegen vrouwen “een schending van de mensenrechten van pandemische proporties, die zowel plaatsvindt in het openbaar als in de privésfeer”. Vrouwengeweld is een gevolg van discriminatie en van aanhoudende genderongelijkheid. De gevolgen zijn groot. Volgens de VN staat geweld tegen vrouwen vooruitgang op allerlei gebieden in de weg, zoals de uitbanning van armoede en de strijd tegen HIV/aids.

Orange The World
Vanaf 25 november tot 10 december, de Dag van de Mensenrechten, wordt er campagne gevoerd om gendergerelateerd geweld onder de aandacht te brengen. De campagne heet Orange The World, waarbij oranje symbool staat voor een betere wereld zonder vrouwengeweld. Als teken van steun kleuren belangrijke gebouwen over de hele wereld oranje, onder meer de Erasmusbrug, het La Scala theater in Milaan, de piramides in Egypte en de Tafelberg in Kaapstad. Via de hashtags #orangetheworld en #16days kun je op social media je steun uitspreken voor de campagne.

Gendergerelateerd geweld komt overal voor. maar sommige meisjes en vrouwen zijn extra kwetsbaar, bijvoorbeeld meisjes en vrouwen in oorlogssituaties, in etnische minderheidsgroepen, inheemse vrouwen en vluchtelingen. Het thema dit jaar is Leave No One Behind, om extra aandacht voor deze kwetsbare groepen te vragen.

Las hermanas Mirabal
De datum 25 november slaat terug op de moord  van de drie zussen Mirabal. Patria, Minerva en Antonia verzetten zich openlijk tegen het racistische terreurbewind van dictator Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek. Op 25 november 1960 worden ze in opdracht van Trujillo vermoord. De zusters werden het symbool van de strijd tegen onderdrukking en geweld tegen vrouwen.