Meer historische vrouwen in de geschiedenisles met educatief platform F-site

Waarom wordt er tijdens de geschiedenisles zo weinig verteld over Kenau Simonsdochter Hasselaar, over Hatjepsoet en over Raden Adjeng Kartini? Het is hoog tijd dat daar verandering in komt, vinden Van Gisteren, een werkplaats voor historische projecten, en de stichting Jonge Historici. Ze willen daarom een educatieve website opzetten met lesmateriaal over vrouwen in de geschiedenis: F-site en lanceerden hiervoor een crowdfundingscampagne.

Het is de bedoeling om de website F-site, de F staat voor Feminisme, in het voorjaar van 2018 te lanceren. Op de website komen portretten van allerlei historische vrouwen, in de tien tijdvakken die geschiedenisleraren in het onderwijs gebruiken. Ook vinden geschiedenisdocenten op de site opdrachten, bronnenmateriaal en achtergrondinformatie over de tijd waarin de vrouwen leefden. Het materiaal is bedoeld voor het voortgezet onderwijs.

“Het is meestal willekeurig of een docent deze onderwerpen wel of niet behandelt”, vertelt Agnes Cremers, historica en oprichter van Van Gisteren aan Historisch Nieuwsblad. “Ook wordt over vrouwengeschiedenis nogal moeilijk gedaan. Het idee bestaat dat docenten bijna omgeschoold moeten worden om dit te behandelen.” Met kant-en-klaar lesmateriaal dat gratis toegankelijk is willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat docenten niet veel extra hoeven voor te bereiden en op een laagdrempelige manier meer vrouwen in hun lessen kunnen opnemen.

Van de Wilhelmina Drucker Fundatie kreeg Van Gisteren al subsidie voor de ontwikkeling van het lesmateriaal voor het educatieplatform. Via een crowdfundingsactie hopen Van Gisteren en Jonge Historici voldoende geld op te halen voor  het technische gedeelte: de ontwikkeling van F-site. Hier kun je het project steunen.