“Wat is je huidige salaris?” werkt loonkloof in de hand

Het is een geniepige vraag tijdens een sollicitatiegesprek: “Wat verdien je in je huidige baan?” De vraag naar het huidige of laatste salaris is als sollicitant niet alleen ingewikkeld om te beantwoorden, ook vergroot het voor vrouwen het risico op ongelijke beloning. De vraag werkt de loonkloof in de hand, meldt het College voor de Rechten van de Mens in een rapport over beloningsonderscheid bij verzekeringsbedrijven.

Het College deed een grootschalig onderzoek naar verschil in beloning tussen mannen en vrouwen in de verzekeringsbranche. Voor ziekenhuizen en hogescholen deed het College de afgelopen jaren hetzelfde. De instantie wilde met name de risicofactoren in kaart brengen: wat zijn nu de mechanismen die loonverschil in de hand werken?

Uit de onderzoeken kwam een aantal knelpunten naar voren. Zo bleek dat werkgevers  het startloon te vaak laten afhangen van de onderhandelingen met een sollicitant, in plaats van de relevante werkervaring en competenties. Ook wordt het salaris vaak gebaseerd op het laatste verdiende loon. Bij fusies en reorganisaties is er vaak sprake van salarisgaranties en overgangsregelingen die weinig transparant zijn.

Specifiek voor de verzekeringsbranche bleken in vier van de vijf onderzochte functiegroepen mannen structureel meer betaald te krijgen dan vrouwen, om redenen die niet met de waarde van de arbeid te maken hadden, meldt het College.

Het College van de Rechten van de Mens is vandaag de campagne Grip op Gelijke Lonen gestart om vooral werkgevers te wijzen op deze problematiek. Met een test kunnen werkgevers checken hoe het zit met de valkuilen voor ongelijke beloning in hun bedrijf. Ook geeft de instantie in het rapport tips om ongelijkheid te voorkomen.