D66, Pia Dijkstra en de bom onder het kabinet

Dit kabinet kon er alleen komen omdat de formateurs een aantal heikele onderwerpen voor zich uit schoven. De ‘voltooid leven’-wet, zoals D66 die wil zien, was zo’n onvoltooide kwestie.

Het was – en is, zoals blijkt – Pia Dijkstra’s stokpaardje en vóór de verkiezingen was er zo goed als niets dat haar kon tegenhouden. Maar al tijdens de formatie dook de showstopper op in de vorm van de ChristenUnie die uiteraard mordicus tegen is. Als het je tijd is komt de Heer je wel halen, voor het lijden dat er mogelijk aan vooraf gaat word je na je dood ruimschoots gecompenseerd, dat is althans de veronderstelling onder de aanhangers van Gert-Jan Segers c.s. Het is niet aan ons mensen om daaraan te sleutelen.

Onder de huidige euthanasiewet (2002) is er in principe alleen ruimte voor euthanasie als daar een medische reden voor is. Er moet sprake zijn van ‘ondraaglijk en uitzichtloos’ lijden. Twee artsen moeten onafhankelijk van elkaar beoordelen of aan die criteria wordt voldaan. En zelfs die wet is al tegen het zere been van de ChristenUnie.

Pia Dijkstra wil er korte metten mee maken, het zou voldoende moeten zijn als iemand z’n leven voltooid vindt. Ze wil dat het door de formateurs afgesproken onderzoek – een eufemisme voor de wachtkamer – er nú moet komen en maximaal anderhalf jaar mag duren. De uitslag van het onderzoek is ook voordat het plaatsvindt al bekend: de meerderheid van ons allen zit eerder in het D66-kamp dan dat van de Christenunie. Hooguit vinden we dat het harde leeftijdscriterium van 75 dat Dijkstra nu nog voor ogen heeft eruit kan. ‘Voltooid leven’ is een gevoel dat, mits langdurig zo gevoeld, niet leeftijdgebonden is. Als Dijkstra gelijk krijgt en het onderzoek binnenkort aanvangt, dan ligt er in haar tijdschema binnen twee jaar een wetsontwerp in Tweede en Eerste Kamer, halverwege deze kabinetsperiode. Vervolgens stapt de ChristenUnie uit het kabinet en is dit kabinet geschiedenis.