Het viel dus allemaal wel mee met Camiel Eurlings…..?

De druk op Camiel Eurlings was inmiddels zo groot dat het tijd werd voor een heuse verklaring. De voormalige wonderboy van het CDA deed dat niet zelf. Je zal maar minister zijn geweest, directeur van de KLM en nog altijd fungeren als lid van het IOC en dan en plein public uitleg moeten geven over het slaan van je vriendin. Ben je Camiel Eurlings, dan laat je het over aan je advocaat en die heb je zorgvuldig gekozen: Geert-Jan Knoops, de man die wereldwijd opereert als er onrecht dreigt. Knoops maakt handig gebruik van de vertrouwelijkheid die het Openbaar Ministerie betracht als het gaat om dossiers. De media hebben het gedaan, die publiceerden over een gebroken elleboog en gebroken oogkas. Als daarvan sprake was geweest, dan zou het nooit zijn afgedaan met een transactie, aldus Knoops.

Waar dan wel sprake van is geweest, dat blijft gissen maar het zal geen liefdevol tikje op de billen zijn zijn geweest want ook met een transactie wordt een strafbaar feit afgedaan. Waarom maakt Eurlings, als het allemaal zo werd overdreven, de feiten dan niet zelf openbaar?

Hoe arbitrair het allemaal kan zijn leest u hier op de site van een advocatenkantoor dat probeert uit de doeken te doen wanneer iets mishandeling is en welke varianten er vervolgens strafrechtelijk zijn.

Camiel Eurlings is als lid van het IOC automatisch ook lid van het bestuur van de sportkoepel NOC*NSF. En juist vanuit dat bestuur kwam de druk om te vertrekken. Dat gebeurde informeel, tijdens indringende gesprekken. Want formeel, dat zou geen zin hebben, Eurlings kan niet uit die functie worden ontslagen. Maar een lid van het bestuur van NOC*NSF heeft een voorbeeldfunctie

Uiteindelijk wringt Eurling’s weigering om er gehoor aan te geven én het feit dat hij niet de moed heeft om zelf met een verklaring te komen het meest. Het slaan van je vriendin – dat staat vast – en het vervolgens in een besloten zitting zonder rechter afdoen van zoiets met een schikking: dat past niet bij het topsportklimaat waarin een bestuurder van onbesproken gedrag dient te zijn.