Vrouwen maken minder vaak promotie dan mannen

Vrouwen maken minder vaak promotie dan mannen, meldt het CBS. In het onderzoek deed 1 op de 8 vrouwen een stapje omhoog op de carrièreladder, tegen 1 op de 6 mannen. Hoogopgeleide mannen onder de 35 jaar maken de meeste kans op promotie. 

Het onderzoek vergeleek mensen die op het moment dat de enquête werd gehouden langer dan twee jaar bij hun huidige werkgever zaten. Jonge mensen tot 35 jaar maken het vaakst promotie. Van de mensen in deze leeftijdscategorie was ruim 27% in functie omhoog gegaan. Van de 35- tot 45-jarigen was dat 18%, en in de categorie 55 tot 65 jaar maakte nog maar 5% promotie. In die categorie gingen ongeveer evenveel mensen in functie terug.

Werken in deeltijd schaadt promotiekansen
Vrouwen maken minder promotie dan mannen. 1 op de 8 vrouwen was bevorderd, tegen 1 op de 6 mannen. Als (gedeeltelijke) verklaring daarvoor noemt het CBS dat vrouwen relatief vaak in deeltijd werken. Deeltijders maken minder kans op promotie dan mensen die fulltime werken. Opvallend is dat onder de fulltimers de vrouwen just meer promotie hadden gemaakt. Bij de parttimers waren dat de mannen.

Toch is deeltijd niet de enige oorzaak dat vrouwen minder vaak promotie maken. Nog altijd is er sprake van een gender bias: vrouwen worden automatisch als minder talentvol en competent gezien dan mannen, blijkt uit meerdere onderzoeken.

Vrouwen kijken zelf ook anders aan tegen promotie dan mannen, blijkt uit onderzoek van de Harvard Business School uit 2015. Een groep wetenschappers deed onderzoek naar oorzaken van het relatief lage aantal vrouwen op hoge posities. Hieruit kwam naar voren dat er behalve vooroordelen en discriminatie nog een reden is voor de genderkloof op de werkvloer. Uit de studie bleek dat vrouwen in promotie meer negatieve gevolgen zien dan mannen. Zij denken dat promotie hun andere levensdoelen in de weg zou kunnen staan. De positieve gevolgen die worden geassocieerd met promotie, zoals meer status en meer macht, zijn voor vrouwen minder belangrijk dan voor mannen.