NRC Handelsblad en Camiel Eurlings: een lekker stel

Update vrijdag 5 januari 2018 om 12:00 uur: Eurlings heeft zijn aftreden als lid van het IOC aangekondigd. Als gevolg daarvan maakt hij ook niet langer deel uit van het bestuur van de sportkoepel NOC*NSF.

————————————————————————————————

Eerder deze week schreven we al benieuwd te zijn naar het (hoofd)redactioneel commentaar in de editie van de kwaliteitskrant van vandaag. Dit weekend mocht Camiel Eurlings in een wanhoopsoffensief op het door NRC geboden podium ons allemaal uitleggen dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en excuses aanbiedt. Maar ‘waarvoor’ dat was hem toch niet helemaal duidelijk gezien alle ophef in de media die na 2,5 jaar nog altijd aanhoudt. Een ‘handgemeen’, een ‘pijnlijk voorval’ – wij noemen dat mishandeling, afgedaan met ‘enkele dagen maatschappelijk werk’ – wij noemen dat een taakstraf. En een ‘transactie’ die wij doorgaans een strafblad noemen.

Welnu, zojuist publiceert NRC Handelsblad dat commentaar met eronder de zinsnede

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.

Als het ‘belangrijke nieuwsfeit’ moet in dit geval toch vooral het door NRC bieden van een podium aan Camiel Eurlings zien. Waarop hij schaamteloos zijn opvattingen mocht etaleren. Zonder noemenswaardig tegenspel van de journalist die het allemaal opschreef. Het was een staaltje journalistiek uit de school van Vladimir Poetin en Kim Jong-un.

In het commentaar wordt nu – eigenlijk net zo schaamteloos – Camiel Eurlings de maat genomen over wat hij in dezelfde krant ongeremd kon stellen. NRC windt zich kennelijk op over NRC. Wat citaten:

De vraag stellen is hem beantwoorden. Eurlings biecht is onoprecht en te laat en wordt gekenmerkt door eufemismen en verkapt zelfbeklag. Indachtig zijn enigszins barokke voornemen „va banque in de spiegel te kijken” moet worden geconstateerd dat hij nog een lange weg heeft te gaan.

Een ‘voorval’, betekent dus ‘iets dat zich onverwacht voordoet’ – een van buiten komende gebeurtenis, ofzo. Het is het soort steriele terminologie waaruit alle schuld en boete zorgvuldig is verwijderd. Die bij voorkeur wordt gehanteerd door daders die geen inzicht hebben in hun gedrag, zoals dat in de rechtszaal heet, wat doorgaans ook blijkt uit hun proceshouding. Dat is bij Eurlings het geval, die bij iedere poging zichzelf te verklaren de vlek weer groter maakt.

Het totaalbeeld is dat van een opportunistische bestuurder die zich op het laatste moment voor het tribunaal van het publieke opinie het vege lijf probeert te redden. Maar die daarin, hoezeer hij ook het tegendeel beweert, niet oprecht is. Juist omdat hij nog steeds niet begrijpt dat hij en hij alleen een fout beging door een ander zo te mishandelen dat zij er letsel door opliep. 

Geloof het of niet: dit is commentaar van NRC op NRC en de ruimte die NRC Eurlings bood.