Rapper Boef voelt zich gediscrimineerd? Hij weet niet eens wat het woord betekent

De kwestie ‘rapper Boef’ houdt ons land flink bezig. En eindelijk – maar terecht – wint de terughoudenheid als het gaat om evidente cultuurverschillen het niet meer van de aandacht voor de feiten.

Ja, Boef is van Noord-Afrikaanse afkomst.

Ja, Boef bedient zich doorgaans van teksten waarmee onze kinderen opgroeien en – als ze die teksten als levensmotto zouden omhelzen – niet een wereldbeeld meekrijgen dat we in Nederland voorstaan.

En ja, Boef noemt vrouwen die hem helpen – maar ook als dat niet het geval is – ‘kech’, kennelijk straattaal voor hoer of slet.

De reacties erop noemt Boef discriminatie. Boef heeft geen idee wat het woord betekent. Een populaire definitie luidt:

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte.

Meer letterlijk gaat het om het maken van onderscheid. Met alle publiciteit van de laatste dagen maken we duidelijk dat we ons – als we zijn uitlatingen (in eerste en tweede instantie) – sterk afkeuren juist niet schuldig maken aan discriminatie. We gunnen rapper Boef helemaal geen onderscheid. Juist niet. We staan een rapper van Noord-Afrikaanse achtergrond niet toe dat hij vrouwen hoer of slet noemt. Dat pikken we van niemand, zijn afkomst doet er niet toe.

Zolang Boef dat anders wil doen lijken verdient hij geen podium en geen airtime. Hij doet heel veel Nederlanders met een Noord-Afrikaanse achtergrond tekort als hij het wil doen voorkomen dat dit soort straattaal onder de ‘zijnen’ normaal is. Dat is het niet, welke achtergrond je ook hebt.