Theresa May benoemt een Minister voor Eenzaamheid

Naar mate we ouder worden is het een steeds groter probleem: het gevaar van eenzaamheid. Maar niet alleen ouder worden of ouder zijn vormt een risico, ook de tweedeling in de maatschappij en het almaar meer communiceren via social media en thuiswerken vergroten het risico.

In het Verenigd Koninkrijk zijn nu al meer dan negen miljoen mensen eenzaam. Nog in 2017 publiceerde de Jo Cox Foundation een rapport met alarmerende signalen. Jo Cox was een Brits parlementslid dat op 16 juni 2016 werd vermoord door de extreem-rechtse Thomas Mair. Cox werkte ook voor Oxfam International en de kinderrechtenorganisatie Save the Children. Hieronder haar laatste speech.

Ook in ons land zijn veel mensen eenzaam, ouderen zowel als jongeren. Het gaat om vier procent van de bevolking. Vooral ouderen die al ondersteuning ontvangen vanuit gemeente en instellingen zijn eenzaam, in 2016 ging het om 22 procent van hen tegen 17 procent in 2015.

De komende decennia krijgt ons land te maken met een snel toenemende vergrijzing, de baby boomers worden bejaard. Daardoor zal het absolute aantal eenzamen in Nederland snel toenemen. In 2014 leek er even een tussensprint te worden ingezet. Er was een toespraak van de directeur-generaal ‘Langdurige Zorg’ op het Nationaal Eenzaamheids Congres in Den Bosch.

Ook was er een ‘Kamerbrief over het intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid’ van staatsecretaris Van Rijn.

Maar met de sinds 2014 toegenomen stijging van de eenzaamheid lijken het voorlopig meer woorden dan daden.

 

 

%d bloggers liken dit: