Emancipatiedoelen en jonge vrouwen: an inconvenient truth…

Vandaag publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een lijvig rapport met als titel ‘Werken aan de start’. Het rapport beoogt, met financiële steun van de Europese Commissie, een beeld te schetsen van de stand van zaken van het emancipatiebeleid en de positie van jonge vrouwen (en mannen) als het gaat om keuzes, opleidingen en eerste carriere-stappen.

De Overheid hanteert als emancipatiedoel de economische onafhankelijkheid van vrouwen. Om dat meetbaar te maken: dan zou een alleenstaande vrouw een inkomen van € 920,- moeten hebben, 70 procent van het minimumloon. Een cynische benadering van zo’n doelstelling kan het zijn dat het bepalen van economische zelfstandigheid bij het leven op een bijstandsniveau niet erg ambitieus is. Bovendien: daar heb je dan helemaal geen baan voor nodig als die er niet zou zijn, in ons land weet je – gelukkig – dat er altijd een ondergrens aan inkomen is die de Overheid garandeert: € 992,12  . Zie de ‘Normenbrief‘ per 1 januari 2018. In die zin is het emancipatiebeleid al geslaagd zonder dat er specifiek beleid is.

Tot zover de zuurpruimerij, terug naar het SCP-rapport.

%d bloggers liken dit: