Huhhhhh? Overheid: bij € 920,- economisch zelfstandig. CBS: onder € 1.030,- armoede of kans op armoede

Rechtstreeks verband houdende met de commotie over in deeltijd werkende jonge vrouwen onderzocht OPZIJ maar eens die € 920,- (of € 940,-) die de Overheid hanteert als norm voor economische zelfstandigheid. De term ‘economische zelfstandigheid’ wordt vaak gebruikt als doel dat vrouwen zichzelf met een eigen inkomen zouden moeten stellen om niet in een armoedeval terecht te komen als zij er vanuit een tweeverdieners-situatie alleen voor komen te staan.

Nu is € 920,- op het niveau een bijstandsuitkering maar we vinden het toch niet bepaald iets om naar uit te kijken.

Kijkend naar de cijfers, dan kom je al snel uit bij het CBS, worden we nog minder ‘enthousiast’. Het CBS hanteert een bedrag van € 1.030,- als grens voor het leven in armoede, voor alleenstaanden. Zodra het om gezinnen of eenoudergezinnen met kinderen gaat, dan verdubbelt dat bedrag bijna.

Hoe kan het dan zijn dat de Overheid dat criteria van € 920,- hanteert? Dan is economische zelfstandigheid hetzelfde als armoede.