De ingewikkelde discussie over in deeltijd werkende jonge vrouwen

Gisteren barstte in alle media – en ook op onze site – de discussie los over de uitkomst van een onderzoek, gepresenteerd in een lijvig rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zoals dat gaat op social media was er niet altijd aandacht voor de feiten, laat staan nuance. De berichtgeving door OPZIJ ging in op met name twee elementen: de conclusie (van het SCP) dat jonge vrouwen zich ondanks jarenlange campagnes van de Overheid nog altijd niet heel anders gedragen dan hun moeders. En dat dit een volledig vrije keuze is. Een hoger opleidingsniveau maakt hooguit een klein verschil. Het zijn feiten, geen meningen. Zo goed als de vrije keuze van jonge vrouwen om meer dan jonge mannen voor deeltijd te kiezen een feit is. Volgens het SCP-rapport zijn hun kansen in die levensfase gelijk aan die van jonge mannen. Als het zo is dat een deel van hen best meer uren zou willen werken: dat geldt ook voor jonge mannen.

%d bloggers liken dit: