Amerikanen hebben steeds minder seks. En krijgen steeds minder kinderen

Het Amerikaanse Demographic Intelligence voorspelt met meer dan 99 procent nauwkeurigheid de vruchtbaarheid in tal van landen. Recente cijfers over de situatie in de Verenigde Staten laten een zorgelijke ontwikkeling zien. Alarmerend is het niet zo zeer dat geboortecijfers afnemen, dat is in bijna alle ‘ontwikkelde’ landen de trend. Maar zorgelijk is het wel dat Amerikaanse vrouwen steeds minder in staat zijn om aan hun eigen wensen te voldoen. In 2017 was er sprake van 3,84 miljoen geboortes, in 2016 waren dat er nog 3,95 miljoen. Voor 2017 komen de cijfers inmiddels neer op 1,77 kind per vrouw tijdens haar leven. Dat cijfer stond in 2007 nog op 2,12 kind waarmee min of meer een ‘vervangingsniveau’ voor een paar was bereikt.

In de Verenigde Staten zien we nu een ontwikkeling die in ons land al langer aan de gang is: vrouwen stellen het krijgen van hun eerste kind steeds langer uit met als onbedoeld gevolg dat het uiteindelijk niet of niet meer in de gewenste mate lukt. De geboortecijfers onder 40-plussers nemen toe maar ze zijn in absolute zin natuurlijk erg laag. In de leeftijdscategorie 25-29 jaar neemt het aantal geboortes (sterk) af.

Het lijkt erop dat daaraan met name twee factoren schuldig zijn. Ook huwelijken worden in de VS steeds langer uitgesteld en in dat leidt – het land is daarin flink conservatiever dan wij – tot uitstel van geboortes.

Intussen is het percentage personen tussen de 18 en 30 jaar dat zegt het afgelopen jaar geen seks te hebben gehad gestegen naar bijna 20 procent. tussen 1990 en 2010 was dat 10 procent. Stellen die zeggen tweemaal per maand seks te hebben vormen nu 65 procent in die leeftijdscategorie tegen 75 procent tussen 1990 en 2010.

Amerikaanse vrouwen zeggen nu gemiddeld 2,7 kind te willen maar komen niet verder dan 1,8.