Niet Johnny maar Jane Walker whisky, een marketingtruc met een geschiedenis

Deze maand is het Women’s History Month in de Verenigde Staten. Wij doen het hier met één dag, 8 maart, de Internationale Vrouwendag.

Voor het whiskymerk Johnny Walker is het aanleiding om in een gelimiteerde oplage Jane Walker whisky uit te brengen. Make no mistake: de bedoeling is het uiteraard om vrouwen aan de whisky te krijgen.

Eind 1917 werd in de Verenigde Staten het 18e amendement op de grondwet van kracht, beter bekend als de Drooglegging. Pas in 1922 hadden alle staten het geratificeerd, de oppositie was hevig. Hoewel vrouwen geen stemrecht hadden speelden ze een belangrijke rol op de achtergrond. Al in 1874 werd de Womans’ Christian Temperance Union opgericht die ondermeer streefde naar een totaalverbod op alcohol. Dat hebben ze geweten. Want tegelijk met dat 18e amendement stond er ook een 19e amendement op de agenda. Dat ging over kiesrecht voor vrouwen. Het werd in 1920 van kracht, op grond van artikel 5 van de grondwet moesten tenminste 36 van de toenmalige 48 staten het ratificeren. Dat duurde twee jaar. Omdat vrouwen overwegend tegen drank waren – hun mannen waren de grote gebruikers met alle gevolgen van dien – was er een flinke oppositie van mannen tegen dat 19e amendement. Met name in staten, steden en dorpen waar brouwerijen een flinke vinger in de pap hadden werd door hen, tezamen met distributeurs, café-eigenaren en drankenhandelaren de oppositie georganiseerd en financieel gesteund. Zolang amendement 19 (vrouwenkiesrecht) zou blijven ‘hangen’ was de kans groter dat hetzelfde gold voor amendement 18 (drooglegging).

We weten hoe het is afgelopen: beide amendementen haalden het. Dat heeft destijds niet aan Johnny Walker gelegen. En zo moeten we Jane Walker dan maar zien: if you can’t beat them, join them.