Schiphol-baas Jos Nijhuis wil geen vrouw als opvolger

Hij zou de in loop van het 1e kwartaal 2018 vertrekken. Toen werd het – op de kop af – 31 maart 2018. Maar de kans is groot dat hij er dan nog zit want de zoektocht naar een opvolger van Jos Nijhuis, CEO van Schiphol, duurt voort.

Nijhuis heeft het stelselmatig over een ‘hij’ als hij wordt bevraagd over zijn opvolger. Dat is niet toevallig. Zelfs de door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets spreekt van een voorkeur voor een man. Op dit moment bestaat de directie van luchthaven Schiphol uit twee mannen en twee vrouwen. Van die twee mannen gaat er nu één weg – Nijhuis – en zou een vrouw nu zijn opvolger worden, dan zou het 3 – 1 worden, voor de vrouwen.

Drie vrouwen en één man, bij Schiphol, wat zou dat niet vooruitstrevend zijn.

Dat blijkt onverteerbaar. Opmerkelijk is dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen een vrouw is, Louise Gunning. Zij is medeverantwoordelijk voor de profielschets. Nog opmerkelijker is het dat de huidige wetgeving – die dwingt overigens niets af – uitgaat van een streefcijfer van 30 procent vrouwen. En mannen. Vooral dat laatste blijft onderbelicht, ook door vrouwen gedomineerde organisaties zijn verplicht te streven naar tenminste 30 procent mannen in hun bestuur.

Het is al eeuwen mis met de verdeling van leidinggevende posities tussen mannen en vrouwen. Het is zelfs nog nooit goed geweest. Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt weinig onder de indruk van het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top. In de vijf jaar die de wet bestaat is het aantal vrouwen in raden van bestuur met minder dan 3 procentpunt toegenomen (naar 10,7 procent), in de raden van commissarissen met ruim 5 procent (naar 15 procent). „De tijd van motiveren, stimuleren en maar hopen dat het goedkomt is nu voorbij”, zegt Caroline Princen, voorzitter van de commissie Monitoring Streefcijfer Wet bestuur en toezicht (Wbt).

Schiphol is voor dit – alweer overwegend mannelijke kabinet – een uitgelezen gelegenheid om nu tenminste voor één keer de scheefgroei verder op te schroeven, zij het op een ongebruikelijke manier. De staat is meerderheidsaandeelhouder van Schiphol en heeft bij de benoeming van de opvolger van Nijhuis uiteindelijk het laatste woord. Drie vrouwen en één man, bij Schiphol, wat zou dat niet vooruitstrevend zijn.