Vrouwen in de gemeenteraad: Annabel Nanninga, lijsttrekker van het Forum voor Democratie in Amsterdam

Door Melissa Casu

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn.

De komende dagen beantwoorden vrouwelijke fractievoorzitters onze vragen. Aan het woord: Annabel Nanninga, lijsttrekker van het Forum voor Democratie in Amsterdam.

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?

Nanninga “Geen idee; beleid specifiek gemaakt op sekse vind ik discriminatoir, dus ik let daar niet op.”

Welke punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn specifiek in het belang van vrouwen?

Nanninga “Ons programma gaat niet uit van identiteitspolitiek. Quota en ‘positieve’ discriminatie zijn uit den boze. Het FvD gelooft in de eigen kracht van ieder individu, ongeacht sekse, afkomst of huidskleur. Ook willen wij geen subsidies meer voor man-vrouw gescheiden activiteiten.”

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente specifiek aandacht moeten besteden?

Nanninga “De gemeente dient iedere burger gewoon gelijkwaardig te behandelen. Vrouwen zijn geen bedreigde diersoort die extra bescherming behoeft. “

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw gemeente?

Nanninga “Diversiteit is geen doel op zich, wij willen de beste mensen op de beste plekken, en geslacht maakt daarbij niets uit. Er gaat bijvoorbeeld nu weer een paniekerig bericht rond over vrouwen in de gemeentepolitiek, die representatie is niet 50/50. Laten we eens kijken naar de feiten: volgens het CBS is 1/3 van de leden van politieke partijen vrouw, dus een representatie van 1/3 in politieke functies is gewoon redelijk.”

Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het feit dat u een vrouw bent?

Nanninga “Geen van beide, ik ben de beste kandidaat voor onze partij in Amsterdam. Ook ik ga uit van mijn kracht en niet van de inhoud van mijn ondergoed.”