Vrouwen in de gemeenteraad: Reshma Roopram, lijsttrekker van PvdA Barendrecht

Door Melissa Casu

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn.

De komende dagen beantwoorden vrouwelijke fractievoorzitters onze vragen . We trappen af met Reshma Roopram, lijsttrekker van PvdA Barendrecht.

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?

Roopram “Op dit moment bestaat de gemeenteraad van Barendrecht uit 7 vrouwen en 22 mannen. Het college bestaat zelfs uit enkel en alleen mannen. Dat is geen goede afspiegeling van de samenleving en hetzelfde geldt voor de culturele diversiteit.”

Welke punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn specifiek in het belang van vrouwen?

Roopram “De punten in ons verkiezingsprogramma zijn in het belang van vrouwen en mannen. Wij hebben wel veel aandacht voor zorg en welzijn en uit praktijk blijkt dat juist in deze branche veel vrouwen werkzaam zijn, denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleegkundige. De afgelopen jaren is flink bezuinigd op de zorg en dit heeft juist veel vrouwen op de werkvloer geraakt. De komende raadsperiode willen wij daarom meer investeren in de zorg. Dat is niet alleen goed voor onze inwoners, maar ook voor de mensen op de werkvloer, voornamelijk vrouwen.”

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente specifiek aandacht moeten besteden?

Roopram “De positie van vrouwen kunnen wij alleen verbeteren op het moment dat zij ook meedoen in de gemeente op alle niveaus. Extra inzet om de evenredige verdeling man/ vrouw in de raad, het college maar ook in de ambtelijke organisatie te bevorderen, is daarom noodzakelijk.”

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw gemeente?

Roopram “De PvdA Barendrecht heeft op dit moment 3 vrouwen in de top 5 en daar zijn wij trots op. Een goede man-vrouw verhouding is bij de PvdA lokaal, provinciaal en landelijk het uitgangspunt bij het opstellen van de kandidatenlijsten. Dat geldt uiteraard ook voor wat betreft de culturele verscheidenheid, seksuele geaardheid en leeftijd. Niet omdat het moet, maar omdat dit recht doet aan een goede besluitvorming.”

Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het feit dat u een vrouw bent?

Roopram “In de politiek is het belangrijk dat je goed de standpunten van de partij voor het voetlicht kan brengen, dat kan beargumenteren en uiteindelijk via een debat anderen kan overtuigen. Als je als man hier goed in bent, ben je een goede politicus. Als vrouw krijg je dan al snel het stempel bitch, of je bent te emotioneel gedreven. Dat is uiteraard lariekoek. Persoonlijk merk ik dat de oudere heren in de politiek hier meer last van hebben. Recent heb ik meegedaan aan een lijstrekkersdebat; 7 partijen, 1 vrouw. Ik kreeg veel complimenten over mijn performance en werd zelfs tot winnaar uitgeroepen door een aantal jongeren. Toch zijn er mannen geweest die mij kwamen vertellen dat ik in het debat meer ruimte kreeg, omdat ik een vrouw ben. Ik kon er wel om lachen, maar eigenlijk is het heel triest. We hebben nog een lange weg te gaan…”

%d bloggers liken dit: