Vrouwen in de gemeenteraad: Bonnie ten Damme, fractievoorzitter Progressief Sociaal Apeldoorn

Op 21 maart is het zover: met de gemeenteraadsverkiezingen krijgt Nederland opnieuw de kans het teleurstellende percentage vrouwen in gemeenteraden op te krikken. Opnieuw, inderdaad, want inmiddels kunnen vrouwen zich al meer dan honderd jaar verkiesbaar stellen; sinds 1917 geldt voor vrouwen het passief kiesrecht. Dat het percentage vrouwen in gemeenteraden nu een magere 28 procent bedraagt, is dan ook onverteerbaar. In de aanloop naar de verkiezingen wil OPZIJ daarom graag aandacht besteden aan de vrouwen die zich deze keer verkiesbaar stellen. We vroegen vrouwelijke lijsttrekkers door het hele land de stand van zaken in hun gemeente op te maken en gingen na welke verbeteringen volgens hen noodzakelijk zijn.

 Vrouwelijke fractievoorzitters beantwoorden onze vragen. Aan het woord: Bonnie ten Damme, fractievoorzitter Progressief Sociaal Apeldoorn.

Hoe vindt u dat uw huidige gemeenteraad het doet voor vrouwen?

Ten Damme “In Apeldoorn zijn momenteel 5 van 11 fractievoorzitters vrouw en daarnaast hebben we 14 vrouwelijke raadsleden of fractievertegenwoordigers. Zelf heb ik het idee dat wij niet onderdoen voor onze mannelijke collega’s en net zo serieus worden genomen.”

Welke punten in het huidige verkiezingsprogramma van uw partij zijn specifiek in het belang van vrouwen?

Ten Damme “Dat is ons voornemen om openbare toiletten in de binnenstad, grote winkelcentra en onze dorpen te plaatsen – dus niet alleen de ‘pis urinoirs’ voor mannen.”

Aan welke kwesties rondom de positie van vrouwen zou uw gemeente specifiek aandacht moeten besteden?

Ten Damme “Meer waardering voor vrouwelijke mantelzorgers en vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de taalcoaches (wat over het algemeen toch de vrouwen zijn).”

Hoe zet uw partij zich in voor de afspiegeling van diversiteit in uw gemeente?

Ten Damme “Op onze kieslijst staan in de top 5 kandidaten 3 vrouwen! Zoals gezegd streeft onze partij erg naar een afspiegeling van de samenleving (dat houdt in: niet alleen maar hoogopgeleide mensen, maar ook mensen die met de handjes werken).”

Ervaart u binnen de lokale politiek nadelen of juist voordelen van het feit dat u een vrouw bent?

Ten Damme “Ik merk er geen verschil van dat ik vrouw ben, het verschil zit hem eerder in grote partijen-kleine partijen (gunfactor) en oppositiecoalitie. Tot nu toe heb ik niet gemerkt dat ik minder serieus word genomen dan mijn mannelijke collega’s als ik op werkbezoek ben. Bij grote landelijke congressen en symposia is dat weleens het geval.”